Stadsdeel Zeeburg

IJburg Open

Op Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei is het feest op IJburg. De jaarlijkse IJburg-open dag vindt dit jaar voor het eerst plaats op IJburg zelf.

De feestelijkheden worden georganiseerd rondom de in aanbouw zijnde woningen en bedrijfspanden op het Haveneiland West en het Grote Rieteiland.

Eén dag kunt u de Ennaeus Heerma-brug oversteken en een kijkje nemen op het terrein waar de komende jaren 18.000 woningen gebouwd zullen worden.

Kijk voor meer informatie over IJburg Open op www.ijburg.nl.

Deel: ' IJburg Open Zeeburg '
Lees ook