IJs voor afval valt in de smaak


Parkbezoekers belonen voor opruimen werkt

AMSTERDAM, 20150807 -- Voor het eerst in Nederland werden parkbezoekers gisteren beloond voor het opruimen van hun afval. Donderdagavond 6 augustus jl. kreeg iedereen in het Westerpark in ruil voor een vol CleanPicnickleedje met afval een gratis ijsje van de lokale ijscoman Salvatore. Met deze “IJs voor afval actie” bedankte het Westerpark i.s.m. Supporter van Schoon en CleanPicnic haar bezoekers voor het meehelpen opruimen. De afgelopen vijf jaar helpen parkbezoekers in het Westerpark m.b.v. het CleanPicnic-kleedje, een kleedje en afvalzak ineen, mee aan het schoonhouden van het park. Dat werd gisteren op deze manier beloond en dat viel letterlijk in de smaak.

Quote Ludo Appert, reinigingsdienst 7 augustus 09:00: “ Het heeft gewerkt, er ligt gewoon geen afval meer op het veld. Het heeft meer dan 10 containers met volle afvalzakken opgeleverd en andere bezoekers hebben hun rommel blijkbaar goed weggegooid zoals het hoort. Zeker voor herhaling vatbaar.”

Extra stimulans werkt

De actie is bedoeld om parkbezoekers op een positieve manier te stimuleren om hun afval nietalleen op te ruimen maar ook op een centraal punt in te leveren. Met succes. Er stond van het begin af aan een rij voor de ijscoman en er zijn maar liefst 10 volle containers met afvalzakken ingezameld in ruil voor een ijsje.

Quote Vincent Breedveld, Supporter van Schoon: ”Wij steunen dit initiatief van harte. Het belonenvan goed gedrag (afval in de bak) past bij een positieve benadering van parkbezoekers. Het draagt bij aan de sfeer en een schoner park. We gaan ervanuit dat mensen ervaren dat in een schoon park hun ijsje nog lekkerder smaakt!”

Samen het park schoonhouden

Het gebruik van stadsparken neemt met de jaren toe, net als het afvalprobleem. Met de huidige bezuinigingen zijn parken steeds meer afhankelijk van de medewerking van haar bezoekers. Dezeextra stimulans van CleanPicnic is een mooi voorbeeld hoe de gemeente samen met parkbezoekers het Westerpark kunnen schoonhouden door opruimen leuker en makkelijker te maken.


Deel: ' IJs voor afval valt in de smaak '
Lees ook