Gemeente Capelle a/d IJssel


Het IJsselland Ziekenhuis en het millennium

Is het ziekenhuis goed voorbereid?

Ja, wij zijn goed voorbereid. Begin 1998 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het komende millennium. Alle apparatuur is geïnventariseerd en de leveranciers zijn aangeschreven. Van bijna alle leveranciers zijn positieve berichten ontvangen. Bij een aantal bleek dat er toch apparatuur moest worden vervangen of gerepareerd. Daarnaast hebben we alle voorbereidingen getroffen die nodig zijn. We hebben veel contact gehad met het millenniumplatform zorg en de instellingen in de regio.

Daarnaast hebben we veel geleerd van de brand. Op 3 december 1998 heeft het ziekenhuis een kleine brand gehad, waardoor we een tijd zonder stroom hebben gezeten. We kunnen nu echter vertrouwen op ons noodstroomaggregaat, zodat we wat betreft de levering van energie niet afhankelijk zijn van Eneco.

Hoe belangrijk is het millenniumprobleem voor het ziekenhuis.

Het ziekenhuis is uitgegaan van het meest negatieve scenario, dus dat geen enkel apparaat millenniumbestendig zou zijn. We hebben elk kastje open getrokken om geen enkel apparaat over te slaan. De Raad van Bestuur heeft hiervoor een medewerker gedurende twee jaar vrijgemaakt.

Zijn jullie veel problemen tegengekomen?

Er is veel apparatuur gerepareerd en aangepast. Ook organisatorisch is er veel geregeld om de zaken tijdens de millenniumnacht goed onder controle te hebben.

Hebben jullie je aanpak laten controleren?

Ja, wij hebben alles twee keer laten controleren. We hebben zelf een onderzoek aangevraagd bij het millennium platform zorg, in maart 1999. Later heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook een uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanpak en voortgang van het IJsselland Ziekenhuis. Uit beide onderzoeken kwam naar voren dat wij de benodigde invulling hebben gegeven aan de zorgplicht met betrekking tot het millenniumprobleem.

Kunnen patiënten tijdens de millenniumwisseling terecht in het ziekenhuis?

Ja, de Spoed Eisende Hulp is de hele nacht open. Maar zoals normaal ook het geval is dient men toch eerst de huisarts te raadplegen, voordat men naar het ziekenhuis komt.

Het IJsselland Ziekenhuis is voor de bewoners in de buurt van het ziekenhuis een noodmeldpunt. Dus wanneer men in de millenniumnacht de brandweer, politie of ambulance nodig heeft - en deze niet telefonisch bereikbaar zijn - dan kunnen mensen naar dit meldpunt komen.

Wat als het toch mis gaat in het ziekenhuis en/of de omgeving?

In de millenniumnacht is het crisisteam aanwezig, om adequaat te reageren op mogelijke calamiteiten. Daarnaast zijn voldoende medisch specialisten en verpleegkundigen aanwezig om zorg aan patiënten te verlenen.

Hoe kijken jullie nu naar het komende millennium?

We hebben alles goed voorbereid en gaan vol vertrouwen het nieuwe millennium in.

Deel: ' IJsselland Ziekenhuis klaar voor millenniumwisseling '
Lees ook