Gemeente Rotterdam


Wolfert van Borselenpenning voor Coos Rijsdijk

15 januari 1999

Coos Rijsdijk heeft tijdens zijn afscheidsreceptie van de deelgemeente IJsselmonde de Wolfert van Borselenpenning uitgereikt gekregen door wethouder Els Kuijper. De heer Rijsdijk is 20 jaar lid van de deelgemeenteraad geweest, waarvan 16 jaar als voorzitter. Onlangs is hij burgemeester van Boskoop geworden.

Rijsdijk was een van de gezaghebbende mensen in het deelgemeentebestel. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de versterking en professionalisering van de deelgemeenten. Daarbij was hij altijd in staat om belangen in het juiste perspectief te plaatsen. Rijsdijk heeft laten zien wat deelgemeenten kunnen en zocht vanuit die zelfverzekerde positie samenwerking met andere partijen.

Coos Rijsdijk stond open voor allerlei maatschappelijke instellingen die bij de deelgemeente aanklopten. Daarbij keek hij over de schutting heen van zijn eigen bevoegdheden en middelen.

Voor Rijsdijk was direct contact wijkbewoners belangrijk. Hij stond aan de wieg van vele experimenten om de contacten met bewoners te verbeteren, zoals bijvoorbeeld spreekuren in buurthuizen, huisbezoeken van dagelijks bestuurders, busexcursies met nieuwe bewoners en op de koffie-gesprekken.

De Wolfert van Borselenpenning wordt uitgereikt aan personen die in een leidinggevende functie op meerdere terreinen activiteiten hebben ontplooid ten behoeve van de Rotterdamse samenleving.

Deel: ' IJsselmonde Wolfert van Borselenpenning voor Coos Rijsdijk '
Lees ook