Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht

Nummer 15, 10 februari 1999

IKB wordt verder ontwikkeld

De integrale ketenbeheersing wordt met succes voortgezet. Het bestuur van het PVV heeft vandaag unaniem besloten haar kwaliteitssysteem van Integrale Keten-beheersing Varkens (IKB) weer voortvarend ter hand te nemen. De ontwikkeling is enige tijd bevroren geweest door de varkenspestmisère en door de discussies tussen de organisaties. Volgens LTO zal eind dit jaar de gehele melkveehouderij onder de IKB-regeling vallen. In de bestuursvergadering van maart zal over beide punten uitgebreid worden gesproken.

Diergezondheidsfonds en Agenda 2000

Het PVV vraagt duidelijkheid aan de Tweede Kamer met betrekking tot het dier-gezondheidfonds en de agenda 2000. Tazelaar verzoekt het Ministerie van LNV het bedrijfsleven meer te betrekken bij de discussie over dit fonds. LNV verzoekt veelal om reacties uit het bedrijfsleven, maar dit is niet gebeurd bij de discussie over het Diergezondheidsfonds. Omdat het bedrijfsleven hier rechtstreeks bij betrokken is, is raadpleging gewenst.

Wat betreft de Agenda 2000 betreurt Tazelaar de uitlatingen van minister Zalm over een verlaging van het boereninkomen met percentages van 3 à 4%. Hij is tevreden dat minister Apotheker zich hierover meer genuanceerd heeft uitgelaten. Tazelaar herhaalde de waarschuwing uit zijn nieuwjaarsrede om voorzichtig te opereren ten aanzien van de financiering van de Europese Unie om de Nederlandse belangen-behartiging rond Agenda 2000, onder meer de kalversector, niet te doorkruisen.

Voor nadere informatie: afdeling Communicatie, tel. (070) 340 92 72.

Deel: ' IKB wordt verder ontwikkeld '
Lees ook