---
| De Vredessite / Nieuws 2001 |

IKV-verklaring
op manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog'

PERSBERICHT
Tekst van de IKV-verklaring tijdens de Vredesmanifestatie op de Dam in Amsterdam op zondag 30 september 2001.

Stop het internationale terrorisme!

Op 11 September 2001 heeft het terrorisme toegeslagen op een manier zoals die nog nooit eerder vertoond is. Meer dan 6000 mensenlevens werden weggevaagd. Deze manifestatie, hier op de Dam, is voor het IKV een uitdrukking van de verbondenheid die wij voelen met de nabestaanden van de slachtoffers. Het respect voor het leven van onschuldige mensen werd in New York en Washington op afschuwelijke wijze geschonden ten over staan van de gehele wereld. Het belangrijkste wat wij de slachtoffers kunnen en moeten beloven is onze steun aan de strijd tegen het internationale terrorisme, totdat de terroristen verslagen zijn.
Het IKV is blij met de uitnodiging om op deze manifestatie te komen spreken. Eens te meer omdat wij het politieke platform waarop deze manifestatie is georganiseerd niet hebben ondertekend. De reden daarvan is dat het naar ons inzicht niet mogelijk is het internationale terrorisme effectief en snel de kop in te drukken, als het gebruik van militaire middelen daarbij (impliciet of expliciet) wordt uitgesloten. Er zijn helaas landen op deze wereld die niet bereid zijn terroristen op te pakken en uit te leveren. Erger nog, er zijn landen die een vrijruimte verschaffen aan terroristische groepen. In dat soort situaties is er geen andere weg mogelijk dat met gerichte militaire operaties zon land binnen te trekken en de terroristen uit te schakelen. Aanvankelijk leek het erop dat de Amerikaanse president Bush ook een oorlog tegen sommige staten wenste te voeren die niet aan de arrestatie en uitlevering van terroristen wilden meewerken. Daartegen en tegen een bijbehorende grootschalige oorlog heeft het IKV gewaarschuwd, omdat wij vreesden voor een geweldsspiraal en bovendien voor nog veel meer onschuldige slachtoffers. Gelukkig lijkt de Amerikaanse regering die gedachte los te hebben gelaten, ongetwijfeld mede onder invloed van uitlatingen van maatschappelijke organisaties in Europa en in de VS. Het is ook aan ons om met anderen de vinger bij de pols te houden en tijdig alarm te slaan als het toch weer die kant op zou gaan. Voorlopig is gelukkig weer alle aandacht op de terrorisme bestrijding gericht en dat moet zo blijven.
Deze manifestatie is niet de plaats om uitvoerig stil te staan bij de oorzaken van het terrorisme noch bij de politiek die het Westen, vaak onder leiding van de VS, heeft gevoerd in die gebieden waarvan vermoed wordt dat er verhoudingsgewijs een rijke voedingsbodem voor het terrorisme bestaat. Ongetwijfeld valt er zeer veel te verbeteren aan de Westerse politiek. Maar we moeten uitkijken dat we niet in de val trappen het terrorisme onbedoeld te gaan vergoelijken door het accent van onze kritiek bij het Westen, in het bijzonder bij de VS te leggen. De slachtoffers van New York en Washington verdienen geen anti-Amerikanisme uit onze mond te horen, maar wel en des te meer anti-terrorisme. Zulk mensonterend geweld verdient bestrijding.
Het IKV realiseert zich dat de meeste organisaties die het manifest van deze bijeenkomst hebben ondertekend overtuigde pacifisten zijn. Wij hebben groot respect voor dit standpunt. Het feit dat het IKV de uitnodiging om te komen spreken heeft aanvaard geeft blijk van dit respect. Maar evenzogoed getuigt het van respect voor jullie dat wij onverbloemd ons eigen geluid hier laten horen, en niet ter wille van de lieve vrede onze standpunten en inzichten maar wat afzwakken. Alleen door een helder en duidelijk gesprek, op gehoorsafstand van elkaar, kan de vredesbeweging, waartoe wij allen behoren, iets betekenen voor de meningsvorming in dit land aangaande de strijd tegen het terrorisme.
De strijd tegen het terrorisme vereist coalitievorming, niet alleen tussen staten met al hun verschillen van inzicht, maar ook tussen vredesorganisaties met al hun verschillen van inzicht. Het IKV is graag bereid aan zon coalitie deel te nemen. MJF/IKV/30-09-01

---

IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) Celebesstraat 60 Postbus 85893 2508 CN Den Haag
tel. 070-3507100 fax 070-3542611 E-mail: ikv@ikv.nl web: www.ikv.nl

_____
menu | dDH

Deel: ' IKV-verklaring op manifestatie Tegen de 'Nieuwe Oorlog' '
Lees ook