Gemeente Alkemade


Nieuwsbericht

11-02-2003
Illegaal afgemeerd schip in Oude Wetering

Reeds lange tijd ligt in de Oude Wetering, ter hoogte van Kerkstraat 98, een schip afgemeerd (de "MS 10", zie foto). Illegaal afgemeerd schip in Oude Wetering
Illegaal afgemeerd schip in Oude Wetering

Artikel 5.3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Alkemade bepaalt dat ´het verboden is met een vaartuig langer dan 24 uur achtereen ligplaats in te nemen of aan te leggen aan of langs het gedeelte van de westelijke oever van de Oude Wetering, dat gelegen is tussen de percelen Plantage 2 en Kerkstraat 110 te Oude Wetering´.

De identiteit van de eigenaar van het schip is niet vast komen te staan. Daarom maken burgemeester en wethouders van Alkemade op deze wijze bekend dat zij voornemens zijn bestuursdwang toe te passen (d.w.z. het schip te verwijderen op kosten van de eigenaar).

Burgemeester en wethouders verzoeken de eigenaar van het schip om bestuursdwang te voorkomen door binnen 2 weken na de datum van deze publicatie, uiterlijk op 26 februari 2003, de MS 10 te verwijderen van voornoemde locatie.

Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de eigenaar van het schip, alvorens tot bestuursdwang wordt besloten, gerechtigd tot het kenbaar maken van zijn of haar zienswijze. De eigenaar kan hiertoe, eveneens tot uiterlijk 26 februari 2003, mondeling of schriftelijk contact opnemen met de heer De Boer van de sectie Bestuurszaken, telefoonnummer (071) 332 72 91 of postbus 1, 2370 AA te Roelofarendsveen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Illegaal afgemeerd schip in Oude Wetering '
Lees ook