Politie Midden- en West Brabant

Illegaal werkende vreemdelingen opgepakt

Datum: 6/6/2002
Auteur: Jan Clarijs

Tijdens controles door de Vreemdelingendienst van de politie Midden en West Brabant en de Arbeidsinspectie regio zuid en oost zijn op 4 en 6 juni bij land- en tuinbouwbedrijven in Hoeven en Diessen in totaal 9 vreemdelingen betrapt terwijl ze illegaal aan het werk waren. Drie mannen, 1 uit Marokko, 1 uit Frankrijk en 1 uit Algerije, hadden geen of vervalste papieren bij zich. Zij zijn ingesloten en zullen Nederland worden uitgezet. De 6 anderen betroffen asielzoekers die nog niet mochten werken. Zij zijn weggestuurd en mogen voorlopig niet werken.

De controle van 4 juni vond plaats bij een tomatenkwekerij in Hoeven. Daar troffen de controleurs 34 mensen die aan het werk waren. Voor het overgrote deel ging het om asielzoekers die daar geoorloofd seizoenarbeid verrichtten. Vier van hen waren echter nog niet in het bezit van een geldige tewerkstellingsvergunning. Zij zijn van het terrein gestuurd en mogen voorlopig niet meer werken.

In de nacht van 5 op 6 juni was de controle bij een kippenfokbedrijf in Diessen. Daar bleek een groep van 12 mensen bezig met het laden van kippen.
Deze ploeg, in dienst van een loonbedrijf uit Gemert was ingehuurd door de eigenaar van het bedrijf.
Bij controle bleek dat 3 personen gebruik maakten van een valse naam en vervalste papieren en dus illegaal in Nederland waren. Ze zijn in bewaring gesteld en zullen het land worden uitgezet. Daarnaast waren er nog 2 personen aan het werk die als asielzoeker te boek staan en niet in het bezit waren van een
tewerkstellingsvergunning.
De Arbeidsinspectie maakt tegen de verschillende werkgevers een proces verbaal op wegens overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen. De werkgevers kunnen rekenen op forse boetes. Doorgaans 900 Euro per overtreding.

De controles passen in een actie die de Vreemdelingendienst en de Arbeidsinspectie samen hebben opgezet. Tot half november zullen mensen van beide diensten deze controles veelvuldig houden om de illegale arbeid in de land- en tuinbouwsector zoveel mogelijk tegen te gaan. Vreemdelingen namelijk die in Nederland willen werken hebben daarvoor een tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever is degene die zon vergunning bij een arbeidsbureau moet aanvragen. En juist dat laatste wordt in deze sector niet altijd gedaan. Vaak omdat het tijd kost, men de financiële consequenties als sociale lasten en verzekeringen niet wil dragen of gewoon omdat op voorhand al duidelijk is dat men de vergunning niet krijgt.

Bij de controles gaan steeds mensen van de Vreemdelingendienst en de Arbeidsinspectie samen op stap en bezoeken door de hele regio zowel grote als kleine bedrijven.
De bedrijven in deze sector zijn vooraf door de Arbeidsinspectie geïnformeerd over de voorschriften die gelden bij het laten verrichten van arbeid door vreemdelingen en het feit dat ze daarop gecontroleerd kunnen worden.

Deel: ' Illegaal werkende vreemdelingen opgepakt '
Lees ook