FNV BONDGENOTEN

Illegale arbeidsbemiddeling in glastuinbouw moet aangepakt

Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, pleit voor maatregelen om de ondeugdelijke arbeidsbemiddeling in de glastuinbouw tegen te gaan. Hij hield zijn pleidooi tijdens een bijeenkomst op het Ministerie van Landbouw, ter gelegenheid van de overhandiging van de 'Arbeidsradar glastuinbouw'. Een deel van de tuinders in de glastuinbouw maakt gebruik van deze uitzendbureaus, die zich overigens geen uitzendbureau meer nemen maar handmatig agrarisch loonbedrijf noemen. Alleen al in de Haagse schilderswijk zijn meer dan 1400 van dit soort bureautjes gevestigd. Ze bestaan vaak kort, niet langer dan een seizoen, en zijn gevestigd in huiskamers en koffiehuizen.

Henk van der Kolk: 'Wij zijn inmiddels zover, dat we de minister van Sociale Zaken, zullen vragen iets aan deze groep uitzendbureaus te doen. Het lijkt wel het Wilde Westen. In de sector wordt wel gewerkt aan certificering van de bureaus, om de goeden van de kwaden te kunnen onderscheiden. Ongeveer honderd bureaus hebben nu zo'n certificaat. Maar wat ik zou willen is dat ook de inlenende tuinders aangepakt kunnen worden als zij een niet gecertificeerd uitzendbureau in de arm nemen. Daarvoor lijkt het nodig om meer richting een vergunningenstelsel voor de bemiddelaars in deze sector te gaan. Het lijkt de enige manier om de illegale bemiddeling in de glastuinbouw uit te roeien'.
Sinds de invoering van de Waadi (wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) zijn uitzendbureaus niet langer vergunningsplichtig. Op dit moment kan iedereen een uitzendbureau beginnen. In de praktijk blijkt dat een deel van de uitzendbureaus zich niet aan wet- en regelgeving houdt. Er worden geen premies afgedragen, geen belasting betaald en de CAO wordt niet nageleefd.

Meer informatie:
Anne Jan de Graaf, bestuurder FNV Bondgenoten, 06-53387248

20 mrt 03 20:07

Deel: ' Illegale arbeidsbemiddeling in glastuinbouw moet aangepakt '
Lees ook