Provincie Zuid-Holland

Persbericht

28-03-2003
Illegale bouwwerken uit Reeuwijkse plassengebied

Wie in het Reeuwijkse plassengebied een steigertje heeft, een dakopbouw, een schuurtje of een bootje, doet er goed aan te kijken of de benodigde papieren in orde zijn. Zo niet dan is de kans groot dat er door de gemeente of de provincie maatregelen worden getroffen. Op kosten van de overtreder uiteraard. Dat hebben de gemeente Reeuwijk en de provincie Zuid-Holland afgesproken.

Maar voor het zover komt is er nog een lange weg te gaan. Eerst krijgen overtreders een melding dat er iets op hun terrein niet volgens de regels is. Wordt de situatie niet aangepast dan volgt een aanschrijving. Levert dat geen resultaat op, dan volgt bestuursdwang. Dat betekent dat op kosten van de overtreder de situatie wordt hersteld. Onlangs nog heeft de provincie, onder toepassing van politiedwang, een carport verwijderd in Reeuwijk en een woonboot weggesleept in Noordwijkerhout.

In 1985/1986 heeft een inventarisatie plaatsgevonden in het Reeuwijkse plassengebied van voorzieningen die zonder ontheffing of zonder vergunning aanwezig waren. Daarmee was tevens een nul-situatie vastgelegd. Vorig jaar hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Reeuwijk opnieuw een inventarisatie uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat ten opzichte van de nul-situatie van 1986 een groot aantal nieuwe voorzieningen is aangebracht of dat toen bestaande voorzieningen zijn uitgebreid, zonder dat daarvoor door de provincie Zuid-Holland of de gemeente Reeuwijk een ontheffing of vergunning is verleend.

Landschaps- en natuurwaarden
Het Reeuwijkse plassengebied heeft hoge landschaps- en natuurwaarden. In de nota "Natuur, bos en landschap in de eenentwintigste eeuw" van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is het gebied aangegeven als een gebied met in internationaal en nationaal opzicht belangrijke en duurzaam te behouden ecosystemen. Vandaar dat de provincie en de gemeente een project zijn gestart onder de naam "Integrale handhaving Reeuwijkse Plassengebied".

Deel: ' Illegale bouwwerken uit Reeuwijkse plassengebied '
Lees ook