NIPO


Opmerkelijke opinies

14 april 1999

Molens, klompen en Heineken bier Het imago van Nederland in Hong Kong

Heineken is één van de populairste biermerken in Hong Kong, Philips producten worden door veel Hong Kong inwoners gebruikt, ABN AMRO is ook in Hong Kong een hele bekende bank en Nederlandse baggeraars speelden een belangrijke rol bij de bouw van de nieuwe luchthaven Chek Lap Kok. Ondanks de grote bekendheid van Nederlandse bedrijven in Hong Kong, is het imago van Holland erg traditioneel; Hong Kong Chinezen associëren Holland voornamelijk met molens, klompen, kaas en bloemen.

Koninklijk bezoek aan Hong Kong Het bezoek van Koningin Beatrix en de grote zakendelegatie van Minister Jorritsma aan Hong Kong en China, was aanleiding voor Asian Commercial Research Ltd. om onderzoek te doen naar de bekendheid en het imago van Holland, Nederlandse bedrijven en producten. Hoewel Nederland op de vijfde plaats van buitenlandse investeerders in Hong Kong staat, blijkt Holland onder de Hong Kong bevolking vooral te steunen op de oude vertrouwde beelden.

Holland vooral goed in bier en kaas Voordat Holland tijdens het interview genoemd werd, werd de respondenten gevraagd welk land goed is in specifieke industrieën, waaronder IT, kleding, bier, kaas en baggeren. Hoewel Holland de beste baggeraars kent, groot is in het bankwezen en vele multi-nationals heeft, werd Holland alleen genoemd bij bier (lees: Heineken) en kaas. Met name Japan heeft een sterk imago onder de Hong Kong bevolking en scoort hoog op auto's, IT, kleding en levensmiddelen.

Holland, land van molens en klompen Van de ondervraagden noemde 56% molens als eerste associatie met Holland. Melk werd in totaal door 22% genoemd, gevolgd door klompen (19%), bloemen (14%), tulpen (12%) en voetbal (10%). Een aantal respondenten noemde natuurlijk drugs en prostitutie. Van de 600 ondervraagden , meende één ondervraagde dat Holland de beste wijn ter wereld produceert. Een andere onverwachte associatie, door één van de ondervraagden genoemd, was 'groene erwten', maar dit is wellicht te verklaren uit het feit dat peultjes in het Chinees 'Nederlandse boontjes' worden genoemd.

Ongeveer de helft van de ondervraagden heeft geen enkele associatie met Hollanders; 28% noemde 'vriendelijk', 7% associeerde Hollanders met 'traditionele kleding'. Andere aspecten waren 'lange mensen' en 'witte mensen', 'niet vrijgevig', 'zien er grappig uit' en 'zorgeloos'.

Bloemen en landschap ook belangrijkste redenen om Holland te bezoeken De genoemde associaties blijken ook de belangrijkste redenen om een bezoek aan Holland te overwegen. Een kwart van de Hong Kong bevolking heeft ooit overwogen om een bezoek aan Nederland te brengen en 8% is daadwerkelijk in Nederland geweest. De belangrijkste redenen om een bezoek aan Holland te overwegen, zijn het bekijken van de molens, de bloemen en het Nederlandse landschap. Een ander belangrijk aspect is dat Holland dikwijls een onderdeel van een Europese reis vormt. Van de respondenten, die in Nederland zijn geweest, was 76% (zeer) tevreden met het bezoek.
_________________________________________________________________

Figuur 1 | Bekendheid Nederlandse bedrijven in Hong Kong
_________________________________________________________________

Figuur 1
_________________________________________________________________

Philips en Heineken bekendst, ABN AMRO bekendst als Nederlands bedrijf Vijfendertig procent van de ondervraagden noemt spontaan ABN AMRO als Nederlands bedrijf. Na het noemen van bedrijfnamen, werden Philips, Heineken en Shell het meest genoemd, maar deze worden dus niet direct spontaan als Nederlands bedrijf genoemd. Nederlandse bedrijven in het algemeen hebben een betrouwbaar imago; 43% van de ondervraagden vindt dat Nederlandse bedrijven betrouwbaar zijn.

Holland in Hong Kong Het bezoek van Koningin Beatrix aan Hong Kong en China mag dan grote aandacht in de Nederlandse media genieten, in Hong Kong is het bezoek vooralsnog nauwelijks bekend. Op de vraag welk staatshoofd en welke belangrijke zakendelegatie Hong Kong in april bezoekt, kon slechts 1% van de ondervraagden Holland noemen. Slechts 2 van de 600 ondervraagden wisten de naam van Koningin Beatrix te noemen. Dit zal het succes van Nederlandse bedrijven echter niet in de weg staan; Nederlandse bedrijven genieten grote bekendheid als internationale spelers in Hong Kong en het Nederlandse bedrijfsleven is als vijfde investeerder zeker belangrijk voor Hong Kong.

Bovenstaande resultaten mogen slechts gepubliceerd worden onder vermelding van Asian Commercial Research Ltd. ACR is een dochteronderneming van NIPO, het martkonderzoekinstituut. Het onderzoek is gehouden onder een representatieve steekproef van 600 Cantonees sprekende inwoners van Hong Kong. De interviews werden gehouden van 30 maart tot en met 7 april, 1999 met behulp van CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). De gepresenteerde resultaten hebben een betrouwbaarheid van 95% en een standaardfout van +/- 3,5%. Het rapport van het gehele onderzoek is tegen beperkte kosten verkrijgbaar.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Wander Meijer, algemeen directeur van ACR, tel +852-2516 6490 of René Bos bij het NIPO, tel. 020 522 54 44.

In dit onderzoek wordt gerefereerd aan Holland in plaats van Nederland, omdat dit de enige naam is waaronder Nederland bekend is bij de Cantonees sprekende bevolking van Hong Kong


*** Zie voor de grafieken de originele NIPO-webpagina ***

Deel: ' Imago Nederland in Hong Kong Molens, klompen en Heineken '
Lees ook