Persberichten - 09/05/2002

IMMOBEL - Uitreiking van Befimmo aandelen

IMMOBEL - Uitreiking van Befimmo aandelen Sinds de Algemene Vergadering van mei 2001, heeft de Raad van Bestuur van de IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË stappen ondernomen om het herstructureringsplan in werking te stellen, met als doel de waarde en de liquiditeit van het patrimonium van de aandeelhouders te verhogen. De vennootschap blijft zich dus richten op haar basisactiviteit, nl. de ontwikkeling van vastgoedprojecten. In de loop van het jaar 2001 heeft de vennootschap desinvesteringen gerealiseerd voor een globaal bedrag van 58 miljoen Euro. Deze desinvesteringen hebben plaatsgevonden onder de vorm van overdracht van gebouwen, alsook van patrimoniale vennootschappen en industriële activiteiten (hoofdzakelijk Group D.M., Watco Ecotechniek en Watco Ecotechniek Manage). Voor de overdracht van andere activa zijn momenteel onderhandelingen aan de gang; voor de bedrijfstak Beheer hebben deze geleid tot de overdracht deels aan de vennootschap G.I.S., filiaal van de groep Fabricom en deels aan de vennootschap Sogepro, filiaal van de groep Bernheim. Vorig jaar heeft de Raad de Algemene Vergadering op de hoogte gebracht van haar plannen om haar deelneming in de vastgoedbevak CIBIX aan de aandeelhouders van de IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË uit te keren, en zo over te gaan tot twee kapitaalverminderingen door uitkering van CIBIX C.V.A. aandelen, a rato van één aandeel CIBIX C.V.A. voor vier aandelen van de IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. De vennootschap heeft intussen haar deelneming in het kapitaal van CIBIX ingebracht in de vastgoedbevak BEFIMMO. Naar aanleiding van deze verrichting heeft de IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË 576.291 BEFIMMO aandelen en een opleg van 40,6 miljoen Euro verkregen. De Raad heeft aldus besloten om aan de Buitengewone Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op 30 mei 2002 om 15 uur, voor te stellen over te gaan tot een eerste vermindering van het kapitaal van de IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË door uitreiking van het geheel van de BEFIMMO aandelen aan de aandeelhouders van de vennootschap, a rato van één BEFIMMO aandeel voor zeven aandelen van de IMMOBILIËN VENNOOTSCHAP VAN BELGIË. Ter uitvoering van het aangekondigd herstructureringsplan, wenst de Raad van Bestuur van de vennootschap de vermindering van haar eigen vermogen verder te zetten teneinde dit af te stemmen op een niveau dat gangbaar is voor projectonwikkelingsvennootschappen. De Raad neemt zich voor in het begin van 2003 aan een Algemene Vergadering voor te stellen om over te gaan tot een tweede kapitaalvermindering, in functie van de vermindering van de schuldenlast van de vennootschap die zal voortvloeien uit de voortzetting van de overdrachtspolitiek van de niet-strategische activa en activiteiten.

Bron: Immobel
Provider: Euronext Brussels

Zoekwoorden:

Deel: ' IMMOBEL - Uitreiking van Befimmo aandelen '
Lees ook