Impact kinderverhuizingen: op latere leeftijd psychische klachten


UTRECHT, 20160609 -- Dat verhuizen voor alle mensen een stressvolle gebeurtenis is, is duidelijk. Maar uit Deens onderzoek, dat gebruik maakte van data van 1,4 miljoen personen, blijkt nu dat het effect ervan op kinderen wel erg groot is. Zo bleek dat kinderen die eens of meerdere keren verhuisden op latere leeftijd een vergrote kans hadden op onder meer ernstige psychische klachten. Verhuizen.com legde onderzoeken over negatieve effecten naast elkaar, en onderzocht mogelijke maatregelen die de kans op dergelijke uitwerkingen verkleinen.

Eerder onderzoek wees ook al in de richting van grote impact, waaronder psychotische symptomen die zich zelfs al op jonge leeftijd kunnen voordoen. Slechtere schoolresultaten en gedragsproblemen worden ook gelinkt aan het verhuizen gedurende de kindertijd aldus verhuizen.com. Uit veel onderzoeken blijkt dat vooral verhuizen tijdens de vroege adolescentie, zo tussen de leeftijd van twaalf en veertien, het grootste effect heeft. Al met al kan er dus gesteld worden dat het risico op negatieve gevolgen reëel is.

Ontwikkelingspsycholoog Christel Westgeest schreef over verhuizen met kinderen in 2010, omdat ze de mogelijk ernstige gevolgen kende uit onderzoek. “De focus in bepaalde onderzoeken ligt toch wel op de negatieve kanten van verhuizen met een gezin, maar ik wilde juist achter de beschermende factoren komen; waardoor loop je minder risico?” Zo ontdekte ze dat een veilige en ontwikkeling-stimulerende ouder-kindrelatie als buffer kan werken tegen bedreigende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld verhuizingen.

Zo’n relatie houdt onder meer in dat er ruimte wordt gegeven aan de negatieve emoties van het kind, in plaats van deze te onderdrukken. Als kinderen hun boosheid of verdriet moeten verbergen, groeit het negatieve gevoel zelfs, met mogelijk ernstige gevolgen in het latere leven. Al met al lijkt het van groot belang om kinderen niet zonder uitleg te verhuizen en het verwerken alleen aan henzelf over te laten. Ook eigen invloed op bepaalde veranderingen is positief. Desalniettemin blijft verhuizen een bijzonder stressvolle gebeurtenis die alle kinderen in een bepaalde mate zal raken.


Deel: ' Impact kinderverhuizingen op latere leeftijd psychische klachten '




Lees ook