expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

MIN LNV EN VWS: Importverbod Belgisch vee

Dit een gezamenlijk persbericht van de ministeries van VWS en LNV

IMPORT- EN SLACHTVERBOD VEE UIT BELGIE

Minister E. Borst-Eilers (VWS) en staatssecretaris G.H. Faber (LNV) hebben vrijdag een pakket maatregelen afgekondigd om te voorkomen dat Belgische varkens, runderen, schapen en geiten die mogelijk besmet zijn met dioxine, in Nederland worden geslacht. Staatssecretaris Faber heeft een importverbod afgekondigd voor varkens, runderen, schapen en geiten uit België. Ook van varkens en runderen afgeleide produkten (b.v. vlees en zuivel) mogen niet meer worden ingevoerd. Minister Borst zal het zogeheten keuringsregulatief wijzigen, zodanig dat genoemde dieren uit Belgie niet meer in Nederland geslacht kunnen worden. Dit slachtverbod geldt ook voor paarden.
De bewindslieden hebben tot deze maatregelen besloten omdat de berichten over de Belgische dioxine-affaire steeds verwarrender, maar ook steeds verontrustender worden.

04 jun 99 11:14

Deel: ' Import- en slachtverbod vee uit Belgie '
Lees ook