Algemene Inspectiedienst (AID)

Kerkrade, 9 juli 2002

Import kalveren uit Ierland

Door controleurs van de Algemene Inspectiedienst (AID) is maandagmorgen 8 juli 2002, op de exportverzamelplaats van een veehandelbedrijf in Baarle-Nassau, een partij van ruim 400 uit Ierland geïmporteerde kalveren aangetroffen. Deze nuchtere kalveren bleken al vanaf de aanvang van het transport in Ierland, vóór het weekend van 6-7 juli 2002, geen voedsel meer te hebben gehad.

Bij nader onderzoek werd vastgesteld dat de dieren met twee vrachtauto's van Ierse transportbedrijven waren vervoerd naar Nederland in opdracht van het bedrijf uit Baarle-Nassau en een bedrijf uit Sprang-Capelle. Na een zeereis van anderhalve dag werd door de chauffeurs direct doorgereden naar Nederland zonder de dieren in Frankrijk te drenken. Ook dit is een. De chauffeurs gaven toe deze wettelijke verplichting niet te hebben uitgevoerd. Ook uit de reisdocumenten bleek aan deze verplichting niet te zijn voldaan.

De kalveren werden in Baarle-Nassau gelost op de exportverzamelplaats, hetgeen als verzamelen wordt aangemerkt in strijd met de regelgeving. De Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (RVV) werd ingeschakeld en deze dienst legde de maatregel op van het dertig dagen in quarantaine opnemen van de aangevoerde kalveren. De dieren werden onder begeleiding van de AID in een lege stal ondergebracht voor deze afzondering.

Tegen de betreffende transporteurs en opdrachtgevers voor de import van de kalveren, heeft de AID proces-verbaal opgemaakt.

Het RVV bekijkt nog in hoeverre maatregelen mogelijk zijn tegen de waaghouder, zijnde de beheerder van de betreffende exportverzamelplaats.

Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht kunt u zich wenden tot de persvoorlichter van de Algemene Inspectiedienst, Louis Steens, tel. 045 - 5466253 of 06 - 21522449.

Deel: ' Import kalveren uit Ierland '
Lees ook