EVD

Rusland: Exportverbod op pluimvee

---

Het ministerie van Landbouw bericht heeft ontvangen van de Russische Veterinaire dienst dat deze gezien de huidige situatie bij Aviaire Influenza, Rusland de importrestricties heeft uitgebreid. Vanaf heden is het niet meer toegestaan om vanuit heel Nederland de volgende producten naar Rusland te exporteren:
- Levend pluimvee
- Broedeieren
- Alle soorten pluimvee producten
- Diervoeders en voederadditieven voor pluimvee

Dit in navolging op VIP 03-019, d.d. 6.3.2003 van het Veterinair Inlichtingen Punt (VIP)

13.03.2003
---

Bron: Veterinair Inlichtingen Punt
Nummer: 100832

Meer informatie over dit onderwerp is op te vragen onder vermelding van nummer 100832 bij de informatiemanager RUSLAND (Annemarie Destree), e-mail RUSLAND, fax (070) 385 80 97, telefoon (070) 778 89 18.

Deel: ' Importverbod op pluimvee in Rusland '
Lees ook