LTO Nederland

Importvlees moet aan Nederlandse eisen voldoen

WLTO bezorgd over invoer Argentijns vlees

Donderdag 19 juli 2001 - De commissie Vrouw en Bedrijf van de WLTO is zeer ongerust over de mogelijke hervatting van de import van Argentijns rundvlees. De commissie heeft die zorg geuit bij de vakgroep Veehouderij. De vakgroep deelt die zorg. Tot begin 2001 waren Argentinië en Uruguay vrij van MKZ. Deze status was bereikt zonder te vaccineren. De invoer van vlees uit deze landen was dus toegestaan. In het voorjaar is ook in Argentinië en Uruguay MKZ uitgebroken. Daardoor is de invoer in de EU van dit vlees niet toegestaan.
Volgens de internationale spelregels zou uitvoer kunnen worden hervat 30 dagen na voltooiing van de vaccinatie. Tevens mogen zich minimaal 30 dagen geen nieuwe gevallen van MKZ hebben voorgedaan. Met het vervallen van de MKZ-vrije status na toepassing van vaccinatie vervalt ook de mogelijkheid van export van levende dieren en het exporteren van dierlijke producten zoals varkensvlees, zuivelproducten, kalfsvlees en dergelijke. Het enige dierlijke product wat het land zonder al te veel voorwaarden dan nog mag exporteren is uitgebeend rundvlees dat minimaal twee keer 24 uur heeft gerijpt. Deze restrictie zorgt voor dat de zuurtegraad zodanig oploopt dat een eventueel MKZ-virus niet kan overleven. Het land krijgt dan te maken met een lagere status. Voor importerende landen zoals Japan en de VS kan dat een reden zijn om de invoer van producten niet toe te staan.

Eisen
De beslissing om invoer in de EU weer toe te staan is aan de Europese commissie. In Argentinië is men nog volop bezig met enten en het onderdrukken van het MKZ-virus. Voor dit land is dus voorlopig geen voorstel van de Europese Commissie te verwachten en invoer van rundvlees uit Argentinië is dus op dit moment nog niet mogelijk. Wel is het zo dat Argentijns rundvlees hier in de winkels lag toen dat land al bezig was met enten. Deze partij was al onderweg voordat de MKZ-crisis daar losbrak. De ent-termijn van dertig dagen voor Uruguay is op 16 juli 2001 afgelopen en dat land heeft toestemming van de Europese Commissie om dan weer te exporteren. De eerste invoermogelijkheid van rundvlees (onder de genoemde voorwaarden) in EU zal circa half augustus zijn.
LTO is van mening dat geïmporteerd rundvlees aan dezelfde eisen moet voldoen als het in Nederland geproduceerde rundvlees. In ons land gelden strenge eisen en regels om de kwaliteit van rundvlees te garanderen zoals de registratie en kwaliteitssystemen. De vakgroep Rundveehouderij en de werkgroep Rundvlees van LTO-Nederland vinden dat het schrappen van het importverbod niet rijmt met de Europese regels voor de aanpak van MKZ-crisis.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' Importvlees moet aan Nederlandse eisen voldoen '
Lees ook