Novem


28-Dec

Verpakkingsketen en overheid geven gezamenlijke impuls aan Convenant Verpakkingen II

De verpakkingsketen en de overheid stellen gezamenlijk 4,1 miljoen gulden beschikbaar voor een nieuw programma, waarmee een bijdrage wordt gegeven aan het realiseren van de doelstellingen van het Convenant Verpakkingen II. Het programma ph98 ondersteunt projecten, waarin inzameling en herverwerking van met name kunststof verpakkingsafval worden geïntensiveerd. Tot 15 maart 1999 kunnen projectvoorstellen bij Novem worden ingediend.

Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en van Economische Zaken (EZ) met een subsidie-budget van 2,9 miljoen gulden en de Stichting EcoVerpakkingen en de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK) met een bijdrage van 1,2 miljoen gulden.

In het kader van het Convenant Verpakkingen II (deelconvenant materiaalhergebruik kunststof verpakkingen) heeft de verpakkingsketen zich verplicht maatregelen te treffen inzake hergebruik van kunststof verpakkingsafval. Deze maatregelen houden in dat ontdoeners in deze sector worden ondersteund en gestimuleerd om hun kunststof verpakkingsafval gescheiden aan een inzamelaar of verwerker aan te leveren opdat mechanisch hergebruik mogelijk wordt. Alle maatregelen moeten ertoe leiden dat in 2001 tenminste 35% van het kunststof verpakkingsafval wordt herverwerkt.

Het programma ph98 richt zich op demonstratieprojecten en praktijkexperimenten, waarin door intensivering van inzameling en herverwerking van met name kunststof verpakkingsafval de doelstellingen van het convenant worden gerealiseerd. Op de volgende onderdelen kunnen projectvoorstellen worden ingediend: · Betreffende het Convenant Verpakkingen II: gescheiden inzameling van (kunststof) verpakkingsafval en materiaalhergebruik van kunststof verpakkingsafval. · Naast projecten met betrekking tot kunststof verpakkingsafval biedt het programma ook ruimte voor projecten op het gebied van retoursystemen voor producten en gescheiden inzameling van bedrijfsafval. De voorkeur gaat uit naar projectvoorstellen van: ontdoeners, inzamelaars, overheden, herverwerkers en producenten/importeurs. De voorstellen dienen uiterlijk 15 maart 1999 om 17.00 uur schriftelijk door Novem te zijn ontvangen (niet per fax). De ph98-brochure en het aanvraagformulier voor het indienen van een project zijn te verkrijgen bij Novem.

Bron: Novem

Meer informatie
Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen Stichting EcoVerpakkingen Vlietweg 16, 2266 KA Leidschendam 070-3175490

Deel: ' Impuls voor Convenant Verpakkingen II '
Lees ook