Gemeente Tilburg

20-3-2003
Impuls voor twee multiculturele projecten in Tilburg Noord

Het project 'Integratie en participatie allochtone en autochtone bewoners Stokhasselt' van wijkorganisatie St. Stokhasselt '88 en het project 'De wijk in! In Noord' van wijkorganisatie St. WEB ontvangen een jaar lang subsidie van de gemeente Tilburg. St. WEB ontvangt een bedrag van 54.550,- ; St. Stokhasselt ontvangt een bedrag van 50.020,- . Het geld is afkomstig uit de budgetten die de gemeente heeft gereserveerd voor Wijk- en Buurtwerk en Samen Leven en Leefbaarheid. De gemeente zal de projecten, die zich richten op Stokhasselt, Heikant en Quirijnstok, gedurende het eerste jaar intensief volgen.

Beide projecten richten zich op de samenlevingsproblemen die bewoners in Tilburg Noord ervaren tussen verschillende allochtone en autochtone groepen. De wijkorganisaties willen een oplossing bieden voor de moeizame integratie en participatie, de afname van de verdraagzaamheid en de toename van de onveiligheidsgevoelens onder de bewoners. De aanpak is in beide gevallen kleinschalig. De wijkwerkers gaan letterlijk de wijk in. Per buurt of straat organiseren ze - samen met de bewoners - activiteiten dichtbij de mensen zélf, bijvoorbeeld in een café in de buurt. Daarnaast worden de bewoners direct benaderd via onder andere huisbezoeken om de wensen te achterhalen. Het eerste jaar komen in Stokhasselt 3 buurten en in Heikant/Quirijnstok 2 buurten aan de beurt.

Nieuw voor Tilburg is de verschuiving van het wijk- en buurtwerk van centrumgericht naar buurtgericht. Daarnaast vindt het college het zeer belangrijk om moeilijk bereikbare groepen beter te bereiken en met elkaar in contact te brengen. Behalve fysieke ingrepen via herstructureringsplannen als de Ontwikkelingsvisie Stokhasselt, blijft daarom intensief sociaal beheer en intensieve communicatie belangrijk in multiculturele wijken als Noord. Via een intensieve inzet in de buurt zijn het effect en de zichtbaarheid van de activiteiten naar verwachting groter, dan bij de huidige versnipperde en overwegend centrumgerichte aanpak.

Deel: ' Impuls voor twee multiculturele projecten in Tilburg Noord '
Lees ook