TuinbouwNet


Impulsteam krikt niveau bloemsierkunst op

De creatieve ideeën van een aantal toonaangevende Nederlandse bloemsierkunstenaars slaan aan bij de gespecialiseerde bloemendetailhandel. Hierdoor gaat het niveau van de bloemsierkunst omhoog en kan goed ingespeeld worden op de hedendaagse trends.

Door deze aansprekende resultaten heeft de Sectorcommissie Bloemisterijproducten van het Productschap Tuinbouw (PT) half november besloten om het zogenoemde Impulsteam, waarin de vooraanstaande kunstenaars zijn verenigd, ook in het jaar 2000 een bijdrage toe te kennen van 230.000 gulden. Vorig jaar kreeg de groep hetzelfde bedrag.

In 2000 wil het team weer demonstraties en presentaties geven op beurzen. Ook zullen leraren bloemsierkunst op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van sfeer en interieur. Verder worden de bloemisten geïnformeerd door het Impulsteam over de trends en smaakontwikkelingen. Ook via de media zullen de creatieve ideeën van het team naar buiten worden gebracht. Bij de communicatie richting bloemisten en media werkt het Impulsteam nauw samen met het Bloemenbureau Holland (BBH).

Referentietoets

De Sectorcommissie Bloemisterijproducten heeft half november ook ingestemd met voortzetting van de zogenoemde Referentietoets voor het jaar 2000. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 1,2 miljoen gulden. De Referentietoets is een objectieve methode om de inwendige kwaliteit bij snijbloemen en potplanten vast te stellen. Het uiteindelijke doel van het project is dat de consument een kwalitatief uitstekend product koopt.

Een aantal belangrijke snijbloemen en potplanten heeft de toets al ondergaan. De uitkomsten hiervan zullen worden gepubliceerd. Eind 1997 is de sectorcommissie akkoord gegaan met het project voor een periode van drie jaar. In 2000 is deze termijn afgelopen en de commissie wil van de Stichting Referentietoets Sierteelt in de eerste helft van het jaar 2000 een duidelijk plan voor de toekomst.

Technische onderzoeken

De Sectorcommissie is in de vergadering van 17 november eveneens akkoord gegaan met een vervolgonderzoek naar het ontstaan van misvormde groeipunten bij begonia's. Het gaat hierbij om een bedrag van 200.000 gulden voor het jaar 2000. Het proefstation voert het onderzoek uit. Ook werd geld op tafel gelegd om uit te zoeken hoe het komt dat de stelen van anjers soms snel breken. Voor volgend jaar is een bedrag van 66.000 gulden uitgetrokken. Afhankelijk van het resultaat wordt in 2000 bekeken of het project voortgezet wordt. Het ATO-DLO is ingehuurd om het probleem op te lossen. Tenslotte heeft de commissie iets meer dan een ton beschikbaar gesteld voor een vervolgonderzoek naar een biologisch gewasbeschermingsprogramma tegen citruswolluis in de teelt van ficus, croton en schefflera. Dit project loopt al en de resultaten zijn zeer hoopgevend. Door een verdere uitdieping van het onderzoek kunnen wellicht ook andere potplantcultures profiteren van de opgedane kennis. De researchafdeling van het Wageningse bedrijf Entocare is belast met het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het PBG in Aalsmeer.

Deel: ' Impulsteam krikt niveau bloemsierkunst op '
Lees ook