imtech nv

published: 07:30 07-01-2010 /source: imtech n.v. /aex: imun /isin: nl0006055329

imtech: orderportefeuille stijgt met 5% naar 4,7 miljard euro


* verbetering operationele ebita-marge over 2009
* comfortabele uitgangspositie voor 2010

* doelstelling strategisch groeiplan 2012 onverkort gehandhaafd

gouda - imtech (technische dienstverlening in europa) heeft het jaar 2009 goed afgesloten. de orderportefeuille nam eind december 2009 met 5% toe tot 4,7 miljard euro (eind 2008: 4,5 miljard euro). bovendien zal, ondanks de uitdagende economische omstandigheden, de operationele ebita-marge verbeteren. 'de orderportefeuille biedt een comfortabele uitgangspositie voor 2010', zo meldde rené van der bruggen, ceo imtech n.v., in zijn nieuwjaarstoespraak voor medewerkers.

2009: goed jaar voor imtech
2009 was een goed jaar voor imtech. imtech bevestigt wederom de in februari 2009 gegeven vooruitzichten van verdere groei van de ebita in het jaar 2009 door autonome groei en acquisities.

rené van der bruggen: 'imtech heeft in 2009 bewezen de economische recessie behoorlijk goed te weerstaan. de kracht van imtech - hightech multidisciplinaire technische totaaloplossingen door de combinatie van elektrotechniek, ict en werktuigbouw - bewijst ook in de huidige markt zijn waarde. over 2009 zullen we - net als in voorgaande jaren - een verdere toename van de operationele ebita-marge laten zien (2008: 5,5%), hetgeen onder de huidige marktomstandigheden een prima prestatie is.'

'voor 2010 is imtech, ondanks uitdagende economische omstandigheden met druk op marktvolumes en marges, er in geslaagd een hogere orderportefeuille op te bouwen. dit biedt vertrouwen en betekent een comfortabele uitgangspositie voor het komende jaar', aldus van der bruggen.

'groene' technologie
een belangrijke 'driver' voor de positieve ontwikkeling is de sterk groeiende vraag naar 'groene' technologie. van der bruggen: 'imtech is in europa één van de sterkste technische spelers op het gebied van energietechnologie. door energieoplossingen te integreren in onze totaalaanpak zijn we in staat toegevoegde waarde te leveren. het resultaat is minder energieverbruik, minder uitstoot van co2, een betere exploitatie en het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten, in zowel de profit als non-profit sector. een paar voorbeelden zijn 'groene' gebouwen, 'groene' datacenters, 'groene' stadions en (decentrale) energiecentrales.'

breed portfolio

een sterk punt is het brede portfolio van imtech. sterke marktposities, schaalgrootte, een uitgebreid dienstenportfolio en een goed gediversifieerd klantenbestand met bijna 20.000 klanten in talloze marktsegmenten maken continuïteit en daarmee verdere groei mogelijk. bovendien kenmerkt imtech zich door een flexibele projectorganisatie die zich goed kan aanpassen aan gewijzigde marktomstandigheden. dat heeft imtech ook in het verleden bewezen en geeft vertrouwen voor de toekomst.

integratiejaar van acquisities

eén van de strategiepijlers voor verdere groei vormen acquisities. na een zeer actief 2008 met een grote overname in nordic (nvs, 2.300 medewerkers) en nog tien andere middelgrote en kleinere acquisities, was 2009 het integratiejaar van deze acquisities. voor de komende jaren ziet imtech goede mogelijkheden om zijn portfolio verder te versterken met acquisities.

in 2009 wist imtech zich te versterken door overnames in spanje, zweden, noorwegen en roemenië. in totaal gaat om 525 technische specialisten en opbrengsten van circa 40 miljoen euro. vooral de overname van het spaanse huguet en het roemeense arconi vormen belangrijke ankerpunten voor verdere groei in respectievelijk spanje en oost-europa.

proactief beleid

in het kader van de aanwezige uitdagende marktomstandigheden voert imtech een proactief beleid. er wordt veel aandacht besteed aan werkkapitaalbeheersing, risicomanagement, kostenbeheersing, de financiële kracht van klanten en samenwerkingspartners, subcontracting en versterking van de interne europese samenwerking.

doelstelling strategisch groeiplan 2012 onverkort gehandhaafd

imtech ligt goed op koers om zijn strategisch groeiplan 2012 te realiseren. imtech handhaaft dan ook zijn doelstelling om in 2012 te komen tot een opbrengstenniveau van 5 miljard euro (2008: ruim 3,8 miljard euro), bij handhaving van een operationele ebita-marge doelstelling van 6%. imtech beschikt over een solide balans en voldoende financiële armslag om deze groeistrategie te kunnen uitvoeren. rené van der bruggen: 'de toekomst zien we met vertrouwen tegemoet.'

op 16 februari 2010 zal imtech haar jaarcijfers 2009 presenteren.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

meer informatie

Deel: ' Imtech orderportefeuille stijgt met 5% naar 4,7 miljard euro '
Lees ook