EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

In 2000 en 2001 forse afzetgroei in midden- en kleinbedrijf

6 januari 2000
Nummer: 1
Inlichtingen: drs. H.H.M. Peeters

Voor het midden- en kleinbedrijf wordt dit jaar een afzetgroei van 3,25% verwacht. De export groeit sterk, van 2,25% in 1999 naar 5,5% dit jaar. Op de binnenlandse markt zwakt de groei van de investeringen en de consumptie wat af. De investeringen in machines en bedrijfsgebouwen blijven zich gunstig ontwikkelen, de investeringen in bedrijfswagens lopen daarentegen sterk terug. De consumptiegroei zwakt af dit jaar, maar de vooruitzichten blijven gunstig gegeven de toename van de werkgelegenheid en de koopkracht. Voor 2001 wordt een afzetstijging in het MKB verwacht van 3%. Ook de exportgroei zal dat jaar bijzonder sterk zijn. In het binnenland loopt de consumptiegroei in 2001 terug. Door de verdere exportgroei stijgen bezettingsgraden in de industrie, waardoor de bedrijfsinvesteringen in 2001 meer zullen toenemen dan dit jaar het geval is. Dit blijkt uit prognoses die EIM heeft opgesteld over ontwikkelingen in het MKB in de jaren 1999-2001.

Veel nieuwe banen in het MKB

Dit jaar zullen er in het MKB circa 54.000 nieuwe banen bij komen. Dat is minder dan in 1999. Dit komt omdat de arbeidsproductiviteit dit jaar wat oploopt doordat de loonsom per werknemer opnieuw sterk stijgt. In 2001 is de toename van het aantal nieuwe arbeidsplaatsen vergelijkbaar aan dit jaar. De nieuwe banen ontstaan vooral bij het MKB in de zakelijke dienstverlening. In deze sector neemt ook het aantal zelfstandigen fors toe omdat er veel nieuwe bedrijven starten. Daarnaast komen er, zowel dit jaar als volgend jaar, bij het MKB in de groothandel veel nieuwe arbeidsplaatsen bij.

Winst neemt verder toe

Evenals in 1999 stijgen de loonkosten sterk in het huidige en het komende jaar. Deze kosten kunnen op de binnen- en buitenlandse markt slechts beperkt doorberekend worden. Dat betekent dat de marge op de buitenlandse afzet in 2000 en 2001 daalt, terwijl in deze jaren ook op de binnenlandse markt met margeverlies rekening moet worden gehouden. Ondanks deze ontwikkelingen wordt geraamd dat de winsten in het MKB in 2000 met 4% stijgen. Voor 2001 wordt een toename verwacht van 3%.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in het korte bericht en via de subrubriek Feiten.

Deel: ' In 2000 en 2001 forse afzetgroei in midden- en kleinbedrijf '
Lees ook