Landelijk instituut sociale verzekeringen


Persbericht d.d. 06/06/02
In 2001 meer WW-aanvragen afgewezen
In 2001 is door UWV 346.792 keer een aanvraag voor een WW-uitkering beoordeeld (5% minder dan in 2000). Daarvan zijn er 95.444 (ofwel 28%) afgewezen. Het percentage afgewezen aanvragen is, net als in voorgaande jaren, gestegen (ten opzichte van 2000 met 8%). De belangrijkste redenen om een uitkering af te wijzen zijn achtereenvolgens: niet werkloos (35,5%), geen uitkering als gevolg van een maatregel (22%), te weinig weken in loondienst (18,7%) en arbeidsongeschikt (8,2%). De oorzaak van de groei van het aantal afgewezen aanvragen is niet bekend.

Ontwikkeling lopende uitkeringen
Tussen eind 2000 en eind 2001 daalt het aantal lopende WW-uitkeringen met 28.000 (min 14%).

Bij werknemers jonger dan 55 jaar daalt het aantal uitkeringen sterker dan bij werknemers van 55 jaar en ouder. Hierdoor neemt het aandeel ouderen met een WW-uitkering toe. Eind 2000 ging 36% van de WW-uitkeringen naar mensen van 55 jaar en ouder; eind 2001 is dit aandeel opgelopen tot 37%.

De daling van het aantal WW-uitkeringen is bij mannen ongeveer even groot als bij vrouwen. Het aandeel vrouwen in de WW is gelijk gebleven op 43%.

Samenloop WW en arbeidsongeschiktheid
Het aantal mensen dat naast een WW-uitkering ook een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangt is met 1% gestegen. Omdat het aantal WW-uitkeringen wel daalt, gaat gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een steeds grotere rol spelen bij de WW-uitkeringen. Eind 2000 had 11% van de mensen met een WW-uitkering ook een uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Eind 2001 is dit aandeel opgelopen tot bijna 14%.

Langdurig werklozen
Het aandeel langdurig werklozen is in 2001 gelijk gebleven op 50%. In 1999 was dit aandeel nog 55%.

Het aandeel langdurig werklozen is onder ouderen veel hoger dan onder jongeren. Bij jongeren tot 25 jaar is het aandeel langdurig werklozen slechts 6%. Bij werklozen van 55 jaar en ouder is het aandeel langdurig werklozen bijna 79%.
Dit persbericht is gebaseerd op de volgende publicatie: Kwartaaloverzicht WW 1e t/m 4e kwartaal 2001, april 2002

Deel: ' In 2001 meer WW-aanvragen afgewezen '
Lees ook