Gemeente Groningen

Persbericht

In 2003 nieuwe regeling bezoekerspas
23-07-2002

B&W hebben besloten om de huidige bezoekersparkeerregeling met ingang van 1 januari 2003 te vervangen door een nieuwe regeling. De afgelopen jaren is betaald parkeren en de daaraan gekoppelde bezoekersregeling in grote delen van de schilwijken ingevoerd. Dit heeft een positief effect op de parkeerdruk in de betreffende gebieden. De nieuwe regeling biedt een aantal voordelen boven de bestaande regeling. Zo mogen bezoekers per 1 januari vier uren gratis parkeren; dat is een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie.

Verdubbeling
De bezoekerspas-nieuwe-stijl geeft recht op maximaal vier uren gratis parkeren per dag gedurende de periode dat er de wijk betaald moet worden. Dat is een verdubbeling van het aantal uren dat bezoekers gratis kunnen parkeren ten opzichte van de huidige regeling. Daarmee komt B&W tegemoet aan de bezwaren van de bewoners en hun bezoek.

Voordelen technologie
De nieuwe bezoekerspas ziet eruit als een betaalpas. Bij deze pas wordt echter gebruik gemaakt van de zogeheten transpondertechnologie. Voor het aan- en afmelden van de bezoekers hoeft men alleen nog het nummer van de bezoekerspas en van de pincode door te geven. Vooralsnog gebeurt dat telefonisch; binnen afzienbare tijd wordt de mogelijkheid geboden dit eveneens via internet te doen. Deze technologie biedt twee belangrijke voordelen. Via gescheiden gegevensopslag onstaat bij de gemeente op geen enkel moment inzicht in wie bezoek ontvangt, wanneer dat bezoek er is en wie er op bezoek komt. Zo wordt tegemoet gekomen aan het uitgangspunt de privacy te waarborgen. Een tweede voordeel is dat deze technologie het eveneens mogelijk maakt na het verstrijken van de gratis parkeertijd gebruik te maken van diensten van Park-Line voor het betaald parkeren (naar voorbeeld van het gsm-parkeren).

Kostendekkend
Verder stelt het College van B&W voor om per woonadres één bezoekerspas te verstrekken; aan bedrijven zullen dan ook geen bezoekerspassen worden verstrekt. Tenslotte wordt de bezoekersregeling kostendekkend uitgevoerd zonder winstoogmerk. Hiertoe wordt voor de bezoekerspas een eenmalige borg gevraagd van 15,- alsook een jaarlijkse vergoeding van 10,-.

Het voorstel zal vanaf 15 augustus gedurende vier weken ter inspraak liggen.

Deel: ' In 2003 nieuwe regeling bezoekerspas Groningen '
Lees ook