In 2013 opnieuw bijbetalingen in mondzorg bij de jeugd


Plannen van zorgverzekeraar CZ leiden tot bijbetalingen in de mondzorg bij de jeugd

NIEUWEGEIN, 20121220 -- Zorgverzekeraar CZ heeft het voornemen de door de NZa vastgestelde tarieven voor de mondzorg in 2013, niet over te nemen voor álle zorgverleners binnen de mondzorg. Zelfstandig gevestigde mondhygiënisten krijgen een lager tarief aangeboden. Als gevolg hiervan wordt het bijbetalen voor preventieve mondzorg gericht op de jeugd door CZ in de hand gewerkt. Dat is naar de opvatting van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) ongewenst voor zorg die valt onder de basisverzekering.

Daarnaast krijgen CZ-verzekerden met een aanvullende tandartsverzekering door deze handelwijze bij zorgverleners met overeenkomstige competenties verschillende bedragen vergoed voor dezelfde behandeling. Dit is volgens de NVM een zeer ongewenste situatie. Een en ander leidt namelijk tot onduidelijkheid voor de consumenten en doet onrecht aan een groot aantal gekwalificeerde zorgverleners.

De NZa heeft voor 2013 de prestaties en de tarieven voor de mondzorg vastgesteld na goed overleg met alle mondzorgkoepels (tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici), zorgverzekeraars en consumentenorganisaties. De tariefbeschikking met nummer TB/CU-7042-01 is te vinden op de website van de NZa. Deze tarieven gelden voor álle mondzorgverleners.


Deel: ' In 2013 opnieuw bijbetalingen in mondzorg bij de jeugd '
Lees ook