Vereniging Eigen Huis


Uw huis en het nieuwe belastingplan
Verdere vereenvoudiging van het belastingstelsel en koopkrachtverbetering voor iedereen. Met die beloften werd het Belastingplan 21e eeuw geintroduceerd. Helaas blijkt het plan niet voor iedereen zo gunstig.

Hoe zit het ook alweer met GIW-garantie?
Een huis met GIW-garantie is een huis met zekerheid. U krijgt immers onder meer een garantie dat eventuele gebreken worden verholpen. Maar wat te doen als u te maken heeft met een aannemer die zijn plichten niet nakomt en maanden na de oplevering nog steeds een aantal gebreken moet herstellen?

Veilig wonen: een zaak van iedereen
Iedere minuut vindt er ergens in Nederland een inbraakpoging plaats. Een kwart van alle pogingen is succesvol. Niet vreemd dus dat veel mensen zich regelmatig onveilig voelen. De roep om meer 'blauw op straat' ligt voor de hand, maar .... de politie kan het niet alleen.

Hypothekendiskette vernieuwd
Wilt u hypotheekoffertes onderling op prijs vergelijken? Wilt u weten hoeveel u ongeveer kunt lenen en wat de bijbehorende lasten zijn? Wat de boete is bij oversluiten? Hoe hoog uw lasten worden na een rentewijziging, aflossing of premiestorting? Met onze vernieuwde hypothekendiskette krijgt u het antwoord.

Uw woning winterklaar
Het is verstandig uw huis voor de winter nog eens na te lopen op eventuele gebreken. Met enkele tips helpen wij u alvast een eindje op weg.

Een eeuw wonen
Stipten we vorige maand de eerste veertig jaar aan, in dit tweede deel van de serie 'Een eeuw wonen', richten we de blik op de periode van vlak na de Tweede Wereldoorlog tot aan het begin van de jaren zeventig.

Goed en voordelig verzekerd
Goede voorwaarden en aantrekkelijke premies. Dat zijn de kenmerken van onze verzekeringsservice. Veel leden hebben dan ook via deze service één of meer verzekeringen met korting afgesloten bij FBTO.

Tuinieren in het najaar
De zomer van 1999 was lang en droog. Uw tuin is daardoor zwaar op de proef gesteld. Met ons stappenplan brengt u uw tuin nog voor de winter weer in topconditie.

En verder....

* Uit het lood

* Financieel advies van de maand

* Uitgaven

* Ledenkorting

pagina terug kan niet verder geen hulp beschikbaar

Deel: ' In de woonconsument van november 1999 '
Lees ook