Gemeente Alphen aan den Rijn


In gemeentelijke gebouwen opgeslagen goederen

Burgemeesters en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend, dat personen, van wie, in verband met het ontruimen van woningen, goederen liggen opgeslagen in gemeentelijke gebouwen, gedurende één maand na heden in de gelegenheid worden gesteld deze goederen op te halen. Hiervoor is een bedrag verschuldigd van 340.34 voor de gemaakte kosten. Dit bedrag moet worden voldaan bij het ophalen van de goederen. Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kan contact opgenomen met Mw T.Suitella van de afdeling Reiniging, Genielaan1 Alphen aan den Rijn, telefoon 0900-481111

Als de goederen niet vóór 29 februari 2003 zijn opgehaald, wordt aangenomen, dat van het eigendomsrecht op deze goederen afstand gedaan is. De goederen worden dan eigendom van de Gemeente Alphen aan den Rijn en zullen ter beschikking worden gesteld aan een charitatieve instelling of worden vernietigd.

Publicatie weekagenda 29 januari 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 27 januari 2003 laatste wijziging

Zoekwoorden:

Deel: ' In gemeentelijke gebouwen van Alphen opgeslagen goederen '
Lees ook