In het Amsterdams Museum Geelvinck opent: 'Buitens aan de Bosporus'


Met het thema 'Wonen in Weelde van Toen' – een beeld van de historische Turkse zomerhuizen

AMSTERDAM, 20120314 -- Museum Geelvinck Hinlopen Huis te Amsterdam neemt deel aan de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije met een 'Buitens aan de Bosporus, Wonen in Weelde van Toen' van 15 maart t/m 11 juni 2012. De tentoonstelling is opgezet rondom niet eerder geëxposeerde foto's van interieurs van oude stadspaleizen en voorname huizen in en rond Istanbul en langs de Bosporus, gemaakt door de Nederlandse fotograaf Martin Paternotte. De tentoonstelling geeft een ervaring van een Turkse selamlik.

Interieurs van weleer

De foto's tonen de schoonheid van deze interieurs; nog zichtbare getuigen van een rijke traditie uit een vervlogen tijd. 

Zij illustreren ook de kwetsbaarheid van dit cultureel erfgoed en hoe waard dit is om te behouden en te behoeden voor verval. 

Uit de foto's spreekt tevens hoe kosmopolitisch het Istanbul van eertijds was, met een levensstijl, waarin Europese invloeden zich zo welbevonden tussen voorbeelden van oosterse tradities en vormgeving.

Turkse tent

De tentoonstelling past ook in het Jaar van de Historische Buitenplaats: de getoonde ‘yalis’ aan de Bosporus zijn in zekere zin vergelijkbaar met onze buitenplaatsen.

Wij toveren onze theeserre om in een selamlik, of Turkse ontvangstkamer. In de 18de eeuw werden op veel buitenplaatsen in de tuin een zogenoemde 'Turkse tent' als theepaviljoen geplaatst, die veelal een exotische en vrije impressie vormde van de selamlik. De culturele wisselwerking was wederzijds: veel invloeden van westerse stijlen – en vooral de rococo – vonden hun weg naar de luxe interieurs van de buitenhuizen van het kosmopoliete Istanbul.

De impressie van een Ottomaans interieur wordt mogelijk gemaakt met behulp van bruiklenen van onder meer 'Davoud, Perzische en Oosterse Tapijten', in Amsterdam.

Museum Geelvinck Hinlopen Huis

Het Geelvinck bestaat inmiddels twintig jaar. De focus ligt op de uitingen van leefstijl in de woonkamer, waarbij heden en verleden aan elkaar gerelateerd worden. Het huismuseum wordt volledig gedragen door een team van vrijwilligers en een kleine professionele staf, per tentoonstelling ondersteund door gastconservatoren.

Het Geelvinck Hinlopen Huis is gebouwd in 1687 en bewoond door regentenfamilies, die hun rijkdom vergaarden als bewindvoerders van de Oost- en West Indische Compagnie. Zij dreven handel op de Baltische gebieden, het Midden Oosten en de Levant, tot aan de verste kusten van het Verre Oosten, Afrika en de Amerika's.

Opening:

De opening op 15 maart wordt verricht in aanwezigheid van Z.E. Mr. U. Dogan, Ambassadeur voor Turkije in Nederland.

Concert:

Op 13 mei 2012 om 16.45 uur vindt in het kader van deze tentoonstelling het kamerconcert ‘Istanbul Nights’ door Ensemble Arifa in de Geelvinck Salon plaats.

Mediapartner: Cornucopia, the international magazine for connoisseurs of Turkey

[Illustratie bij expositie 'Buitens aan de Bosporus' in Museum Geelvinck]

Deel: ' In het Amsterdams Museum Geelvinck opent 'Buitens aan de Bosporus' '
Lees ook