Ingezonden persbericht

In het meinummer 2010 van het Tijdschrift voor Psychiatrie: Cannabis nadelig bij bipolaire stoornis

Cannabisgebruik heeft nadelige invloed op ontstaan en beloop van schizofrenie. Nieuw onderzoek toont aan dat cannabisgebruik ook duidelijk een negatieve invloed heeft op de ernst van de ziekte bij patiënten met een bipolaire stoornis. Ook nemen patiënten die cannabis gebruiken minder trouw hun medicijnen in. Dit vonden Inge Winter-van Rossum en collega's, die bijna 3500 patiënten 1 jaar lang volgden (voor inlichtingen: winter_van_rossum_inge@lilly.com).
Antipsychotica maken kinderen dikker
Volwassenen met schizofrenie en bipolaire stoornissen hebben een verhoogd risico op overgewicht en het metabool syndroom, zowel door de ziekte als door antipsychoticagebruik. Nu blijken ook kinderen en adolescenten meer risico op gewichtstoename te lopen bij gebruik van nieuwere antipsychotica. Dit risico is groter naarmate het kind jonger is. Wieske Overbeek en collega's van het Universitair Medisch Centrum Utrecht concluderen dit op grond van een literatuuronderzoek. De risico's op langere termijn zijn nog onbekend. Zij roepen op tot kritisch voorschrijven en nader onderzoek (voor inlichtingen: W.A. Overbeek@umcutrecht.nl).
Alternatieve psychiatrie
Ongeveer de helft van de psychiatrische patiënten in Nederland maakt gebruik van complementaire en alternatieve geneeswijzen. Om patiënten op een veilige en verantwoorde manier hierin te begeleiden hebben de Groningse psychiater Rogier Hoenders en zijn collega's hiervoor een protocol opgesteld. Bij het Centrum Integrale Psychiatrie bieden zij onder strikte voorwaarden naast reguliere ook alternatieve behandelingen aan

Deel: ' In het meinummer 2010 van het Tijdschrift voor Psychiatrie Cannabis.. '
Lees ook