DIERENBESCHERMING

In het nieuwe blad Dier: een kip is geen kip

DEN HAAG, 27 september 2001 Een kip is geen kip (maar een kuiken)is de titel van één van de vele artikelen die u vindt in het september/oktobernummer van Dier, het eigen orgaan van de Dierenbescherming. In het bewuste artikel waarschuwt de Dierenbescherming het publiek ervoor, dat praktisch elke kip die wij in Nederland nuttigen, eigenlijk nog maar een kuiken is.

Hoe dat zit, wordt in het artikel uitgelegd. De dieren worden in nog geen zes weken tot een recordgewicht vetgemest, welk geweld veel van deze jonge dieren fataal wordt. Uiteraard geeft het artikel ook aan waar de Dierenbescherming dan wel mee kan leven, te weten de biologisch gehouden kip. Helaas staat deze houderijvorm in Nederland nog slechts in de kinderschoenen, aldus de Dierenbescherming. Iets wat zo spoedig mogelijk moet veranderen.

Inspecteur vs officier van justitie
Heel actueel is de discussie die in de rubriek Van Twee Kanten Bekeken wordt gevoerd tussen een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en een officier van justitie. Het gaat hier om de vraag of de wet niet veel tekortschiet als het gaat om dierenmishandeling en verwaarlozing te bestraffen en de kop in te drukken. Beiden komen tot de conclusie dat de wet inderdaad tekortschiet en dat er veel voor verbetering vatbaar is.

Katten in de hoofdrol
In een openingsartikel staat de kat centraal, en dan met name de asielkat. Door een complex van oorzaken dreigt er in de asielen een overschot aan katten te ontstaan. Met een promotioneel en informatief artikel over de kat probeert de Dier bij te dragen aan een betere plaatsingskans. Nieuw in het artikel is het uit Amerika overgewaaide inzicht dat katten op veel jongere leeftijd dan tot voor kort werd aangenomen, gecastreerd kunnen worden zonder negatieve gevolgen voor henzelf.

Loretta Schrijver
Dierenvriend van het jaar 2000, Loretta Schrijver, vertelt in haar eigen column over Snoopy, de poes van haar moeder. Na een aanvankelijke weifeling over de juistheid van dit geschenk aan haar moeder is Loretta vertederd door de mooie band die tussen moeder en poes is ontstaan.

En verder:
nieuws
de hondenopvang in Pompeï
nieuws van de Inspectiedienst
brieven
service, met dierenarts Henk Lommers en een babbel met actrice/presentatrice Wendy van Dijk
een vrijwilligersproject voor zwerfkatten bij Kinderdijk een special over de Kraanvogel
een boekbespreking over De waarheid over honden cursus Gehoorzame Huishond
vier leuke asieldieren in de special over asiel Vlaardingen de Werelddierendag-prijspuzzel
een reportage over de Landelijke Werkgroep Duivenoverlast duim op voor farmaceut Pfizer en duim neer voor haaikraakbeen-producten.

Einde van dit bericht
Voor meer Informatie:
Jan Dobbe 070 314 27 30

27 sep 01 17:34

Deel: ' In het nieuwe blad Dier een kip is geen kip '
Lees ook