ABN AMROAmsterdam, 20 februari 2003

In Nederland wordt jaarlijks half miljard euro besteed aan tennis

Per jaar wordt in Nederland rond de EUR 500 miljoen besteed aan direct aan tennis gerelateerde zaken. Dat is een van de uitkomsten van een door ABN AMRO uitgevoerd onderzoek ter gelegenheid van het dertigjarige jubileum van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Ahoy'. Schattingen over het aantal actieve tennissers in Nederland lopen uiteen van 1,1 tot 1,4 miljoen. Daarvan zijn er 700.000 lid van de KNLTB.

Deze tennissers geven per jaar een half miljard euro aan hun sport uit. In deze voorzichtige raming zijn indirecte kosten zoals het aan tennis gerelateerde transport of infrastructurele investeringen door parkeigenaren overigens niet meegenomen. Ruim een kwart (EUR 130 miljoen) wordt besteed aan kleding en accessoires. Met EUR 100 miljoen zijn de Horeca-uitgaven een goede tweede. In het proftennis gaat jaarlijks rond de EUR 25 miljoen om. In dit bedrag zijn de inkomsten van spelers en coaches niet meegenomen. Het lijkt echter aannemelijk dat het daadwerkelijke belang van het toptennis groter is dan deze cijfers aangeven. Daarom wordt in het rapport "Ontwikkelingen en toekomst van tennis in Nederland" ook ingegaan op de voorbeeldfunctie en de daarmee gepaard gaande effecten van het toptennis ten aanzien van het recreatieve tennis.

In het rapport wordt aangetoond dat de spurt die het tennis in Nederland de afgelopen dertig jaar heeft doorgemaakt in belangrijke mate samenhangt met de opkomst van de live-verslaggeving van het tennis en de successen van enkele Nederlandse toppers, zoals Tom Okker. Als winnaar van het eerste ABN AMRO World Tennis Tournament (1974) nam hij vandaag het eerste exemplaar van het rapport "Ontwikkelingen en toekomst van tennis in Nederland" in ontvangst.

Download het rapport
"Ontwikkelingen en toekomst van tennis in Nederland"


-----

Perscontacten:
ABN AMRO persvoorlichting: 020 6288900ABN AMRO Bank N.V.

Afdeling Persvoorlichting (HQ1190)
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

Tel. 020 628 89 00
Fax. 020 629 54 86


Please read our disclaimer and Privacy Statement. Copyright © 1998-2003 ABN AMRO Bank N.V.
All rights reserved.

Deel: ' In Nederland wordt half miljard euro besteed aan tennis '
Lees ook