Gemeente Oegstgeest

Nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaart

Per 1 oktober

Nieuwe regels voor paspoorten

Per 1 oktober 2001 komen er nieuwe regels voor het in bezit komen van een nieuw paspoort en een Nederlandse Identiteitskaart. Hieronder leest u de nieuwe regels. Een paspoort moet schriftelijk (per aanvraagformulier) en persoonlijk worden aangevraagd. U heeft één pasfoto van recente datum nodig (géén automaatfoto). Als u al eerder een reisdocument had, bijvoorbeeld paspoort of Europese Identiteitskaart, dan moet dit bij het aanvragen worden overlegd. Ook andere in uw bezit zijnde paspoorten dienen te worden overlegd. Minderjarigen moeten bovendien een verklaring overleggen waarin staat, dat de ouders (voogd) geen bezwaar hebben (heeft) tegen de afgifte van een paspoort. Formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken. Kinderen beneden de 16 jaar kunnen worden bijgeschreven in het paspoort van beide ouders of voogd. Voor het bijschrijven moet de andere ouder altijd toestemming geven, mits deze het gezag over het kind heeft. Altijd moet een legitimatiebewijs van beide ouders of voogd (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs) worden getoond. Van het kind dat wordt bijgeschreven in het paspoort van de ouder/voogd moet ook een pasfoto worden ingeleverd. Bovendien moet het kind meekomen naar het gemeentehuis. Zodra het kind 16 jaar wordt, is de bijschrijving in het paspoort van de ouder(s) niet geldig meer. Ook als een kind al in een paspoort staat bijgeschreven, is bij vernieuwing steeds toestemming van de ouders (voogd) nodig, zolang het kind jonger dan 16 jaar is. Paspoorten zijn geldig voor alle landen van de wereld gedurende vijf jaar na afgifte.

Nederlandse Identiteitskaart Een Nederlandse Identiteitskaart is een reisdocument dat uitsluitend geldig is in de landen van de Europese Unie. Ook hiervoor gelden per 1 oktober 2001 nieuwe regels, die hier worden weergegeven. Ook de identiteitskaart moet schriftelijk (per aanvraagformulier) en persoonlijk worden aangevraagd. U heeft één recente zwart-wit- of kleurenfoto nodig en al uw eventuele andere oude reisdocumenten. De identiteitskaart is vijf jaar geldig. Met een verlopen exemplaar mag niet gereisd worden. Op de identiteitskaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven. Kinderen tot 12 jaar hebben schriftelijke toestemming nodig van de ouders of voogd, hierna kunnen kinderen zonder toestemming zelfstandig een identiteitskaart aanvragen. Het hebben van een identiteitskaart naast een paspoort of bijschrijving in een paspoort is toegestaan.

De reisdocumenten worden (vanaf 1 oktober 2001) niet meer door de gemeente gemaakt maar door een centrale fabrikant. 'Klaar terwijl u wacht' is niet meer mogelijk. De wachttijd is minimaal drie werkdagen. Bovendien moet u twee keer naar het gemeentehuis. In geval van vermissing van een document kan de wachttijd langer zijn. De zogenaamde spoedprocedure is mogelijk, in die zin dat u de volgende werkdag het document kunt ophalen. Het document moet dan uiterlijk aan het eind van de ochtend zijn aangevraagd. De gemeente kan de aanvraag dan op tijd naar de fabrikant sturen. Hieraan zijn echter extra kosten verbonden.

Vanaf 1 september worden alleen pasfoto's geaccepteerd waarop het gezicht recht van voren is gefotografeerd. Vanaf deze datum mogen foto's waarop het gezicht schuin van voren is gefotografeerd niet meer geaccepteerd worden.

Deel: ' In oktober nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaart '
Lees ook