Vandaag heb ik op mijn homepage een kopie gezet van een homepage die vorige maand in de US -- Portland, Oregon, voor een federale jury -- een boete van 100 miljoen dollar heeft opgelopen. De provider haalde de pagina vervolgens ut de lucht. De homepage werd onderhouden door anti-abortus activisten en bood een verzamling van namen en adressen van abortusartsen en van mensen die het recht op abortus publiek verdedigden. De jury oordeelde dat de pagina "aanzette tot geweld". De kopie staat thans op
http://www.xs4all.nl/~kspaink/nuremberg/index.html

In het vonnis is het onderscheid tussen moraal en legaal uit het oog verloren, eveneens als dat tussen woord en daad. Het vonnis tast de vrijheid van meningsuiting op ernstige wijze aan, en hoewel ik de pagina op zich abject vind, heb ik gemeend die niettemin te moeten mirroren. Op mijn homepage -- zie de hierboven gegeven url -- staat een uitgebreide verantwoording. Mijn column in Het Parool van vandaag is een Nederlandse versie van die verantwoording.

De New York Times wijdt in haar online editie van vandaag of dinsdag waarschijnlijk ruimte aan deze mirror.

Met vriendelijke groet,

Karin Spaink
telefoon: 020 - 6222 776
e-mail: kspaink@xs4all.nl
homepage: http://www.xs4all.nl/~kspaink

Zoekwoorden:

Deel: ' In VS verboden anti-abortus site op Nederlandse web '
Lees ook