Afzender: info@arcares.nl, loc@loc.nl

Contactpersoon: Carien Ponsen (Arcares) of Marjo Zijp (LOC)

In zorginstellingen toepassing tabakswet versoepelen

Datum: 19-07-2001

Persbericht Arcares en LOC
19 juli 2001

Verpleeg- en verzorgingshuizen komen in praktische problemen bij een strikte naleving van de Tabakswet. Arcares, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen en LOC, de organisatie van cliëntenraden, hebben daarom minister Borst van Volksgezondheid gevraagd om versoepeling. Ze hebben verzocht de strafbaarheid van instellingen op te heffen als die door hun bouwkundige situatie de tabaksregeling niet geheel kunnen naleven.

Naleving van de tabakswet komt er in veel verpleeg- en verzorgingshuizen op neer, dat een algeheel rookverbod wordt opgelegd aan alle cliënten. Een dergelijke inperking van de keuzevrijheid van cliënten staat haaks op het huidige instellingsbeleid. Daarin wordt juist meer en meer gedaan om ruimte te creëren voor de eigen leefsfeer van cliënten. Uitgangspunt is dat zij hun levensstijl zo veel mogelijk kunnen handhaven na hun opname. Het verpleeg- of verzorgingshuis is dan immers hun 'thuis' geworden.

Arcares en LOC onderschrijven uiteraard de doelstellingen van de tabakswet. Het gezondheidsbelang van bezoekers en cliënten en van medewerkers van instellingen is zwaarwegend. De problemen zijn ontstaan eind 1998, toen de eis werd gesteld dat voor rokers en niet-rokers aparte ruimten werden gecreëerd. Voorheen kon één ruimte worden opgesplitst in een deel (een derde) voor rokers en een deel (twee derde) voor niet-rokers. Tal van instellingen hebben onvoldoende huiskamers en recreatieruimten om aan de nieuwe eis te kunnen voldoen. Vandaar dat aan de minister is verzocht het beleid te versoepelen zolang de bouwkundige situatie strikte naleving van de wet nog belemmert.

Arcares en LOC

Utrecht

Telefoon: 030-2739393 (Arcares) of 030-2314679 (LOC)Deel: ' In zorginstellingen toepassing tabakswet versoepelen '
Lees ook