Landbouwuniversiteit Wageningen


do 28-01-99 BELOFTEN VAN DE VOEDINGSWETENSCHAP


tijd 16:00 uur

plaats Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp inaugurele rede `De beloften van de voedingswetenschap' door prof.dr. M.B. Katan in verband met zijn benoeming tot persoonlijk hoogleraar humane voeding

informatie afd. voorlichting en pr, Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177

Is onderzoek naar voeding en gezondheid "veelbelovend" of vooral veel "belovend"? Volgens professor Martijn Katan zijn beloften over gezondheidseffecten vaak slecht onderbouwd. Toch biedt voedingsonderzoek perspectieven om onze gezondheid werkelijk te verbeteren. Het kost echter tijd en geld om iets te vinden dat werkt. Financiering door bedrijven is daarbij onmisbaar maar schept ook dilemma's. Het Technologisch Topinstituut Voedselwetenschappen kan hierin een belangrijke rol spelen.

Deel: ' Inauguratie beloften van de voedingswetenschap '
Lees ook