Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 12 januari 1999
_________________________________________________________________

Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de UM

Agenda januari 1999

genderstudies
22 januari, 16.30 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6) Inauguratie mw.prof.dr. M.J.H. Meijer,
bijzonder hoogleraar vanwege het feministisch maandblad Opzij en gewoon hoogleraar Vrouwen- en Genderstudies in de Faculteit der Algemene Wetenschappen.
Machtige melodieën. Populaire teksten uit de jaren ’50 en ’60 als bron voor cultuurgeschiedenis

Zoekwoorden:

Deel: ' Inauguratie bijzonder hoogleraar vanwege maandblad Opzij '
Lees ook