Universiteit Maastricht


Persbericht 20 januari 1999

Inauguratie feministe Maaike Meijer

Populaire liedjes uit jaren vijftig hebben ook bijgedragen aan het ontstaan van de vrouwenbeweging

Embargo tot vrijdag 22 januari 1999, 17.30 uur

Op de radio veel gedraaide populaire liedjes hebben in de jaren vijftig en zestig ook een bijdrage geleverd aan het ontstaan van de vrouwenbeweging. Liedjes als ‘Ik ben gelukkig zonder jou’, ‘Mijn ideaal’, ‘Net als toen’, ‘Hou je van ‘m’, ‘Zeur niet’ en ‘Het is over’ van zangeressen als Corry Brokken en Connie Stuart waren smeulende brandhaarden van onvrede. Miljoenen huisvrouwen hoorden deze liedjes via de Arbeidsvitaminen, lang voordat Joke Kool-Smit met de publicatie in 1967 van haar befaamde Gids-manifest ‘Het onbehagen bij de vrouw’ het officiële startschot voor de vrouwenbeweging gaf. Het is dan ook een vooroordeel dat de populaire cultuur per definitie conservatief en ideologisch rechts is, terwijl bij voorbeeld alleen literatuur progressief en vooruitstrevend zou zijn.

De bekende en gezaghebbende feministe dr. Maaike Meijer zegt dat tijdens haar inauguratie tot bijzonder hoogleraar vanwege het feministisch maandblad Opzij en hoogleraar Vrouwen en Genderstudies in de Faculteit der Algemene Wetenschappen van de Universiteit Maastricht. De titel van de oratie is: ‘Machtige melodieën. Populaire teksten uit de jaren ’50 en ’60 als bron voor cultuurgeschiedenis’.

Maaike Meijer zal de rede uitspreken op vrijdag 22 januari 1999 om 16.30 uur, in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroeders 4-6 te Maastricht.

Ontrouw

Dr. Meijer laat aan de hand van vele voorbeelden zien dat de teksten waarin een huwelijk vanuit vrouwelijk perspectief failliet wordt verklaard verrassend rijkelijk voorkomen. "Ze hebben daarbij een verspreiding, een populariteit en een invloed die veel groter was dan die de literaire schrijfsters in de jaren vijftig en zestig konden bereiken", concludeert Meijer.Meijer: "De schrijfsters moesten in die decennia altijd opboksen tegen een niet zelden seksistische literaire kritiek en een door mannen gedomineerd literair establishment." Alomtegenwoordig in de populaire liedjes in de jaren vijftig en zestig is het thema van de mannelijke ontrouw, terwijl sedert de jaren tachtig juist de vrouwelijke ontrouw veelvuldig wordt bezongen. Volgens Meijer maakt het niet zoveel uit dat veel populaire liedjes door mannen zijn geschreven omdat de zangeressen ze interpreteren en op die manier de vrouwelijke subjectiviteit inbrengen. Meijer bepleit ook een herlezing van mannelijke cabaretiers en zangers als Toon Hermans, Wim Sonneveld, Jaap Fischer en Boudewijn de Groot: zij betwistten en herformuleerden de maatschappelijke mannelijkheidsnormen ingrijpend.

Levensbeschrijving

Maaike Meijer (1949) is Neerlandica en literatuurwetenschapper. Ze publiceerde veel op het gebied van poëzietheorie, poëzieinterpretatie, genderstudies en literatuurgeschiedschrijving. De laatste jaren gaat haar interesse uit naar postkoloniale studies en ‘cultural studies’, waarbij het gaat om de relatie tussen contemporaine culturele teksten/beelden en sociale veranderingen, en waarbij ook populaire teksten worden geanalyseerd.
Meijer promoveerde in 1988 aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift ‘De lust tot lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire systeem’. Als universitair hoofddocent in Utrecht (1989-1998) leidde zij de doctoraalspecialisatie vrouwenstudies letteren en leverde negen promovendi af. Zij was projectleider van het NWO-aandachtsgebied ‘De (re)productie van gender in tekst’ (1992-1997). Ze heeft zitting in een groot aantal commissies, jury’s, redacties en besturen.
Als Opzij-hoogleraar (sinds maart 1998) en gewoon hoogleraar (sinds september 1998) aan de Universiteit Maastricht zal prof. Meijer vorm geven aan het Centrum voor Gender en Diversiteit. Het centrum is een instituut voor interdisciplinaire genderstudies waarin de meeste faculteiten van de UM participeren. Naast vrouwen- en genderstudies zal het centrum ook ruimte bieden aan studies van etniciteit, seksualiteit, leeftijd, nationaliteit, religie en validiteit: het focus ligt bij de wijze waarop de diverse vormen van verschil en ongelijkheid maatschappelijk, cultureel, medisch en economisch worden geconstrueerd, hoe ze met elkaar samenhangen, hoe ze kunnen worden onderzocht en beleidsmatig aangepakt.

Deel: ' Inauguratie feministe Maaike Meijer Universiteit Maastricht '
Lees ook