Universiteit Maastricht


Inauguratie prof.dr. R.G.A. Vergoossen RA

hoogleraar in de Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde in het bijzonder Internationale Externe Berichtgeving in de Faculteit der Economische Wetenschappen & Bedrijfskunde
International Accounting Standards: Esperanto of Babylonische spraakverwarring
Vrijdag 29 oktober, 16.30 uur, aula Minderbroedersberg

Ruud Vergoossen (1961) is naast zijn functie aan de Universiteit Maastricht lid van de directie van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (Koninklijk NIVRA). Binnen het Koninklijk NIVRA heeft hij de leiding over de afdeling Vaktechniek en leidt hij de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die zowel door interne als externe medewerkers worden uitgevoerd.
Vergoossen maakt bovendien deel uit van de Nederlandse delegatie in het International Accounting Standards Committee (IASC). Het belang van het IASC, dat een wereldwijde harmonisatie van verslaggevingsregels nastreeft waardoor ondernemingen gemakkelijker toegang krijgen tot buitenlandse effectenbeurzen, is de laatste jaren enorm toegenomen. Vergoossen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en accountancy aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
In 1994 promoveerde hij aan laatstgenoemde universiteit op het proefschrift "Accounting Changes and the Use of Financial Statements: A Study among Investment Analysts". Vergoossen zal zich binnen de Sectie Berichtgeving van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde bezigh/ouden met vraagstukken op het gebied van de externe informatieverschaffing door internationaal opererende ondernemingen en het gebruik van deze informatie door belanghebbenden.

Deel: ' Inauguratie hoogleraar Bedrijfseconomie Maastricht '
Lees ook