Ingezonden persbericht


Inauguratie van Prof. L. de la Rive Box,
hoogleraar Europese Internationale Samenwerking
in de Faculteit der Cultuurwetensschappen.
To and fro: international co-operation in research on international co-operation.
Vrijdag 12 oktober, 16.30 uur.

Louk de la Rive Box (Maastricht, 1942) wisselde onderwijs en onderzoek af met veldwerk
en beleid in internationale samenwerking. Na een dissertatie over Onderwijsomroep in Brazilië (Columbia University) gaf hij les aan de State University of California (Hayward).
Bij het Nederlandse Ministerie van Onderwijs werkte hij bij de planning van het medisch
wetenschappelijk onderwijs en daarna bij de Katholieke Universiteit Nijmegen als onderwijs-
planner en docent onderwijssociologie. In Wageningen concentreerde hij zich op de organisatie
van het landbouwkundig onderzoek in arme landen en werkte in Colombia, Dominikaanse
Republiek en Costa Rica. Na een periode als beleidsadviseur van de Minister voor ontwikkelingssamenwerking kwam hij naar Maastricht als directeur van het Europees Centrum voor Ontwikkelingsmanagement (ECDPM). Hij was bijzonder hoogleraar internationale samenwerking in Utrecht en is op dit moment ook Adviseur van het Maastrichtse College van Bestuur. Hij is penningmeester van het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling. Daarnaast is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van de Verenigde Naties, van de Stichting OneWorld Nederland en bestuurslid van de Europese Vereniging van Ontwikkelings Instituten (EADI) en van SciDev.net. Hij is getrouwd met Barbara Lasocka en heeft twee kinderen.

Deel: ' Inauguratie hoogleraar Europese Internationale Samenwerking '
Lees ook