Universiteit Maastricht


kennistechnologie
5 november, 16.30 uur
Inauguratie dr. A.J. van Zanten,
bijzonder hoogleraar Grondslagen van de kennistechnologie vanuit de Theoretische Informatica in de Faculteit der Algemene Wetenschappen. Rekenend denken

Dr. Arend Jan van Zanten, geboren op 20 juli 1941 te Amsterdam, studeerde in 1965 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Theoretische Natuurkunde. Hij kreeg een tijdelijke aanstelling als wetenschappelijk medewerker aan de RUG en promoveerde in 1972 op een onderwerp uit de representatietheorie van eindige groepen. Van 1972 tot 1973 werkte hij aan het Physics Department van Duke University, Durham, N.C. Dit bezoek was mogelijk gemaakt door een Fulbright Scholarship for Post Doctorates, die hem voor deze periode was toegekend. Vanaf september 1974 was hij in dienst van de TUD en verbonden aan de Faculteit Wiskunde en Informatica. Hij verrichtte onderwijs en onderzoek voor zowel de vakgroep Algemene Wiskunde als voor de vakgroep Informatica. Zijn wetenschappelijk werk heeft voor het grootste deel betrekking op de gebieden groepentheorie, algebraïsche grafentheorie, combinatoriek en coderingstheorie.

Deel: ' Inauguratie hoogleraar grondslagen kennistechnologie '
Lees ook