Universiteit Maastricht


Rechtsgeschiedenis Limburgse territoria
Inauguratie prof.dr. A.M.J.A. Berkvens
Bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis van de Limburgse Territoria in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
A propos van de affaire Laurent Timmermans. Enkele beschouwingen over de hervorming van strafrecht en strafprocesrecht in Oostenrijks Opper-Gelre in de tweede helft van de achttiende eeuw 24 september, 16.30 uur, aula Minderbroedersberg 4-6

Louis Berkvens (1952) studeerde geschiedenis aan de K.U. Nijmegen. Van 1980 tot 1984 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Gerard Noodt Instituut voor rechtsgeschiedenis aldaar. Sedert 1986 is hij als universitair docent in het recht, in het bijzonder de rechtsgeschiedenis verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. In 1990 promoveerde hij tot doctor in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de K.U. Nijmegen. Hij publiceert regelmatig rechtshistorische bijdragen over wetgevingsgeschiedenis, codificatie, institutionele geschiedenis en strafrechtsgeschiedenis. Berkvens verzorgt sinds 1990 cursussen regionale rechtsgeschiedenis in het kader van Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO-UM) en vervult hij diverse redactionele en bestuurlijke functies op het gebied van de regionale geschiedbeoefening in Limburg.

Deel: ' Inauguratie hoogleraar Rechtsgeschiedenis Maastricht '
Lees ook