Universiteit Maastricht

Inaugeratie Mw.Prof.dr. M. Huijer
in de Faculteit der Cultuurwetenschappen benoemd tot bijzondere Opzij hoogleraar Macht en Strategie: Gender en biomedisch/ gezondheidswetenschappelijk onderzoek.

Titel: "Vrijmoedig spreken. Publieke gesprekken over gender en Biotechnologie."
Vrijdag 14 februari 2003, 16.30 uur

Marli Huijer, filosoof-arts, is de derde Opzijhoogleraar. Haar leeropdracht is "gender en biomedisch/gezondheidswetenschappelijk onderzoek". Tevens is zij als onderzoeker
verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de vraag hoe vrouwen (en andere burgers)
betrokken kunnen zijn bij en een stem kunnen hebben in het ontwerp van nieuwe
richtingen in de geneeskunde en de biologie.
Zij studeerde geneeskunde aan de VU (artsexamen 1982, huisartsopleiding 1985) en
sociale filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (1991, cum laude). In 1996 promoveerde zij aan de VU Amsterdam op een onderzoek naar de relevantie
van Foucault's bestaansesthetiek voor mensen met aids (De kunst gewoon te leven.
Aids en de bestaansesthetiek van Foucault. Boom, Meppel Amsterdam, 1996). Na haar promotie bleef zij als universitair docent Filosofie en Medische Ethiek aan
de VU werken. Vanaf 2000 is zij werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceert nationaal en internationaal over een breed scala aan filosofische onderwerpen gerelateerd aan medische en biologische technieken, gender en gezondheidszorg.

Deel: ' Inauguratie 'Publieke gesprekken over gender en Biotechnologie.' '
Lees ook