Verbond van Verzekeraars

Inbreng Verbond voor Nationaal Actieplan Pensioenen

Het Verbond heeft suggesties gedaan voor het Nationaal Actieplan Pensioenen (NAP-P), waaraan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) momenteel werkt. Het Verbond pleit ervoor de kracht van het Nederlandse pensioensysteem te benadrukken, omdat er in Nederland sprake is van een evenwichtige
verantwoordelijkheidsverdeling voor de inhoud van de oudedagsvoorzieningen tussen overheid, sociale partners en particulieren.

De EU heeft op het gebied van oudedagsvoorzieningen elf doelstellingen opgesteld, waarnaar alle lidstaten moeten streven. In de doelstellingen wordt onder meer gepleit voor toereikendheid van pensioenen, betaalbaarheid op termijn van de pensioenstelsels en modernisering van de pensioenstelsels met het oog op veranderende behoeften van economie, samenleving en individu. Op de Europese Raad van Laken in december vorig jaar is afgesproken dat alle EU-lidstaten uiterlijk 15 september een rapportage over de oudedagsvoorzieningen in hun land aan de Europese Commissie overhandigen. In de nationale rapportages moeten de lidstaten aantonen hoe ze de elf door de EU opgestelde doelstellingen wensen te bereiken en in welke mate deze doelstellingen al zijn bereikt.

Reacties
In Nederland is het ministerie van SZW verantwoordelijk voor deze rapportage, ofwel het NAP-P. Diverse partijen hebben inmiddels hun inbreng geleverd voor deze rapportage. Het Verbond heeft vanuit zijn rol van pensioenuitvoerder in de tweede en derde pijler suggesties gedaan voor onder meer de solidariteit, transparantie, marktwerking, gelijke behandeling en regelgeving van het Nederlandse pensioenstelsel.

Bondig, mei 2002

Deel: ' Inbreng Verbond voor Nationaal Actieplan Pensioenen '
Lees ook