Partij van de Arbeid


Debat over ontslagaanvraag van het kabinet 19 mei 1999 PvdA-voorlichting

Nadat minister-president Kok naar de koningin was geweest om het ontslag aan te bieden van het voltallige kabinet, vond hierover in de Tweede Kamer een debat plaats. PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert merkte op dat voor de PvdA-fractie het volgende geldt: 'als het kan gaan we door met sterk en sociaal, als het moet, vragen wij de kiezers een nieuw mandaat voor sterker en socialer!'

Melkert begon zijn bijdrage aan het debat met het uitspreken van zijn teleurstelling over het sneuvelen van het wetsvoorstel over de invoering van het referendum. Ook uitte hij zijn teleurstelling over hoe het gelopen is, na vijf jaar van samenwerking tussen PvdA, VVD en D66 in een voor de Nederlandse verhoudingen unieke en geslaagde combinatie.

De fractievoorzitter van de PvdA bracht de complimenten van zijn fractie over aan minister Peper 'voor de wijze waarop hij de aanvaarding van het wetsvoorstel gisteren heeft verdedigd en aan het adres van premier Kok voor de wijze waarop hij het bijzondere belang van de aanvaarding van dit wetsvoorstel op een heel precieze wijze heeft geformuleerd. Hij heeft geen enkel misverstand laten bestaan over de intenties van het kabinet.'

Melkert: 'Wij betreuren het zeer dat de indiening van het ontslag nodig was. Ik moet echter constateren dat, gelet op de loop en de volgorde van de gebeurtenissen, dat de indiening van het ontslag onvermijdelijk was. Wij betreuren evenzeer de opstelling van onze twee coalitiepartners. Ik noem wat dat betreft de VVD in de Eerste Kamer. Ik wil wel graag zeggen dat onze kritiek zich niet richt op de inspanningsverplichting die de Tweede-Kamerfractie van de VVD is aangegaan in dezen. Onze kritiek treft wel de resultaatsverrichting. Wij betreuren ook de methodiek, de weg waarlangs, die door onze coalitiepartner D66 is gekozen om uiteindelijk tot een inderdaad voor dit belangrijke punt gewenste uitkomst te komen.'

Vervolgens betoogde Melkert dat de PvdA verantwoordelijkheid wil blijven nemen. In 1998 kwam het tweede kabinet-Kok tot stand op basis van het mandaat van de kiezers. Dat betekent dat op dit moment slechts twee mogelijkheden aan de orde zijn. Het moet onderzocht worden of er nog ruimte is om door te gaan met de coalitie van PvdA, VVD en D66. Als die ruimte er niet is dan wordt
- door iedere andere optie dan nieuwe verkiezingen - het mandaat van de kiezers overschreden.

In de tweede termijn ging Melkert in debat met VVD-fractieleider Dijkstal. Dijkstal liet in zijn bijdrage immers ook de mogelijkheid van het doorgaan van PvdA en VVD zonder D66 open. Melkert hield hem voor dat op het moment dat je met drie partijen een coalitie vormt, het mandaat van de kiezers niet zover reikt dat je met twee partijen kunt doorgaan. Als na onderzoek blijkt dat er geen ruimte is voor een coalitie met dezelfde samenstelling zullen verkiezingen moeten plaatsvinden.

In zijn tweede termijn ging Melkert overigens ook nog uitgebreid in op 'de oorzaak van het probleem waar wij mee te maken hebben: de opstelling van de VVD'. 'Wij zitten met de vraag, nu en in de komende tijd, met welke VVD we nu eigenlijk te maken hebben', aldus Melkert. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat: 'de werking van het referendum dient zich niet verder uit te strekken dan tot het correctief referendum'. Melkert: 'Weliswaar geen overdreven royale formule, maar wel een formule die nadrukkelijk de intentie van de VVD aangeeft om dat correctief referendum er doorheen te krijgen.' Op een vraag van de PvdA-fractieleider antwoordde Dijkstal dat geen enkel Eerste-Kamerlid (dus ook Wiegel niet) een voorbehoud bij het verkiezingsprogramma heeft gemaakt. Daartoe uitgedaagd, kon Dijkstal dan ook niet anders dan het stemgedrag van Wiegel als 'onbegrijpelijk' kwalificeren.

Deel: ' Inbrengt Melkert bij debat over ontslagaanvraag kabinet '
Lees ook