Gemeente Sittard

Inburgering nieuwkomers

Wethouder Berry van Rijswijk reikte onlangs aan tien buitenlanders het certificaat inburgering uit.

Deze zogeheten nieuwkomers hebben het educatieve gedeelte van het inburgeringsprogramma met succes afgerond.
Twee nieuwkomers hebben al een dienstbetrekking gevonden na afsluiting van de cursus Nederlands.

Twee jaar geleden is de Wet Inburgering Nieuwkomers van kracht geworden. Vreemdelingen die op grond van de Vreemdelingenwet in Nederland mogen verblijven met de intentie zich permanent te vestigen zijn verplicht een inburgeringsprogramma te volgen.

Het programma is bedoeld om nieuwkomers zo snel mogelijk in staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Belangrijk onderdeel ervan is dan ook het volgen van lessen Nederlands.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' Inburgering nieuwkomers gemeente Sittard '
Lees ook