AVR BEDRIJVEN

TL lampen bijna volledig recyclebaar

Persbericht

TL-lampen nu bijna volledig recyclebaar

INDAVER en AVR starten samen recyclingbedrijf in de Benelux

Beveren, 26 maart 1999 - De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, Theo Kelchtermans heeft vandaag een nieuwe installatie in gebruik genomen voor een bijna integrale recycling van TL-lampen. Deze ingebruikname viel samen met de officiële start van het bedrijf IndAVeR Relight in Beveren (België), dat naast TL-lampen, ook nog spaarlampen, de overige kwikdamplampen en ander kwikhoudend afval uit de Benelux recycled. Het bedrijf is een joint venture van het Belgische INDAVER en de Nederlandse AVR-Bedrijven.

De nieuwe installatie van IndAVeR Relight maakt het mogelijk om voor alle TL-lampen 92 en voor de speciale recyclebare series Philips-lampen zelfs 98 te recyclen. Daarvoor wordt een nieuwe technologie ingezet, de zogenaamde end-cut/air push-machine. De installatie werd ontwikkeld in samenwerking met lampenproducent Philips Lighting. Het herkent verschillende types TL-lampen, brandt de eindjes van de lampen af, blaast het poeder uit de buizen en vangt het selectief op. De eindjes van de lampen worden verder verwerkt in een andere installatie van IndAVeR Relight, waar ook het metaal wordt afgescheiden en aangeleverd voor de productie van nieuwe metalen.

Het glas gaat voor hergebruik naar de Philips-fabriek in Roosendaal (Nederland), waar het gebruikt wordt voor de productie van nieuwe TL-Lampen. Het recyclebare Philips-fluorescentie-poeder gaat naar de Philips-fabriek in Maarheeze (Nederland). Daar wordt eerst het kwik uit het mengsel gehaald en worden de fluorescentiepoeders opgewaardeerd tot zij volledig herbruikbaar zijn, zonder kwaliteitsverlies. Het kwik wordt gebruikt bij de productie van nieuwe TL-lampen. Hiermee is de keten van productie, gebruik en recyclage gesloten, en wel zonder kwaliteitsverlies. De fluorescentiepoeders van de andere lampen, blijven bij IndAVeR Relight, die op zijn beurt het kwik afscheidt en verkoopt voor verder gebruik in een industriële toepassing. Het kwikvrije poeder komt terecht op de INDAVER-stortplaats.

De lampen waarmee de vergaande recycling mogelijk is, behoren tot een bestaande en een nieuwe serie recyclebare TL-lampen van het bedrijf Philips Lighting. Zij zijn herkenbaar aan de groene lampvoet. De TL'D-lampen vormen de grootste groep van alle verkochte TL-lampen in Nederland, België en Luxemburg. In totaal werden vorig jaar in die landen bijna 30 miljoen TL-lampen verkocht aan bedrijven, overheden en consumenten.

AVR-Bedrijven bestaan uit een groep van gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van integraal afvalmanagement en bieden een duurzame oplossing voor nagenoeg alle afvalvraagstukken. Tot de afnemers van hun diensten behoren industrie, bedrijven en overheid. De activiteiten omvatten onder meer consultancy, industriële en maritieme dienstverlening, verbranden met energieterugwinning, opslag, overslag, transport en logistiek, verwerken van gevaarlijk afval, composteren en toepassen van biotechnieken, recycling en hergebruik en het uitvoeren van gemeentelijke reinigingstaken. De onderneming telt ca. 1500 medewerkers en behaalde in 1998 een geconsolideerde omzet van 600 miljoen gulden.

De activiteiten van INDAVER N.V. zijn gericht op het ecologisch en economisch verantwoord verwerken van afvalstoffen en het bieden van aanvullende milieudiensten. Daarvoor worden technieken ingezet voor materiaalrecyclage, het terugwinnen van energie, het verwerken en deponeren. De belangrijkste aandeelhouders in INDAVER zijn de Vlaamse Milieuholding en dertig industriële bedrijven uit chemische, metallurgische en aanverwante sectoren. Het bedrijf heeft een omzet van bijna 3 miljard BEF en stelt meer dan 200 mensen tewerk.

Philips werd in mei 1891 als vennootschap opgericht. Tegen het einde van de 19de eeuw, begint de elektrische verlichting net aan haar opmars. Iets meer dan 100 jaar later, is Philips onbetwistbaar marktleider op het gebied van verlichting in de wereld, in Europa, in Nederland en België.

Deel: ' Indaver en AVR starten recyclingbedrijf in Benelux '
Lees ook