Independent IP Consultancy: een nieuw adviesconcept


Amsterdam, 20111004 -- Vandaag start een nieuw adviesconcept op het gebied van Intellectueel Eigendom. VanWensenIP, de bedenker van Independent IP Consultancy, beoogt met dit concept ondernemingen hun merken en octrooien (patenten) e.d. zelfstandiger te laten beheren. De afhankelijkheid van externe adviseurs met een direct commercieel belang bij het verkopen en in stand houden van merk- en octrooiregistraties wordt hiermee doorbroken.

Merken, octrooien (patenten) e.d. zijn belangrijker geworden en bedrijven realiseren zich steeds beter dat hieruit grotere risico’s voor hun continuïteit volgt. Intern moet er dan ook meer aandacht voor het beheer van deze bedrijfseigendommen komen. Maar de vereiste specialistische kennis ontbreekt nogal eens. Men leunt noodgedwongen op de veronderstelde deskundigheid en het ‘meedenkvermogen’ van externe IE-adviseurs.

Daarnaast dwingen beginselen van goed ondernemingsbestuur dat IE-zaken intern op orde zijn en dat de juiste externe adviseurs worden ingeschakeld. Maar in de juridische wereld is het vertrouwen op een reputatie als maatstaf voor kwaliteit nog altijd leidend. Het is voor veel ondernemingen niet goed mogelijk deskundigheid, prijs/kwaliteit, proactiviteit en dergelijke aspecten daadwerkelijk te beoordelen.

Independent IP Consultancy  
Kenmerkend voor dit concept is de introductie van een onafhankelijke tussenpersoon met kennis van IE-zaken. Naar verwachting is een dergelijk concept bijzonder welkom in een branche waar externe adviseurs een direct commercieel belang hebben bij de uitkomst van hun advies én waar kwaliteit van diensten moeilijk te beoordelen of te vergelijken is.  

Voordelen voor ondernemers
In de eerste plaats zullen bedrijven hierdoor intern de beschikking krijgen over specialistische kennis en ondersteuning om zelfstandiger het IE-beheer te voeren.  

Daarnaast biedt het een kwalitatief netwerk van IE-adviseurs en leveranciers. Hier fungeert VanWensenIP als tussenpersoon, die aanbieders kritisch beoordeeld. Dit helpt bedrijven een weloverwogen keuze te maken bij de inkoop van IE-diensten zoals een merk- of octrooiregistratie, maar ook waar het gaat om diensten van een advocaat, domeinnaamregistratiebureau of softwareleverancier.

VanWensenIP gelooft dat intern deze specifieke kennis en ervaring vereist is om optimaal samen te kunnen werken met hooggespecialiseerde IE-adviseurs. Een zelfstandig beherende onderneming zal in samenwerking met voor haar passende adviseurs veel beter haar intellectueel eigendom tot bloei weten te brengen.

Over VanWensenIP
VanWensenIP is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Intellectueel Eigendom gestart door Mr. Freek van Wensen. Hiervoor was hij partner bij octrooi- en merkenbureau Zacco (voorheen ShieldMark). VanWensenIP, gevestigd te Amsterdam, begeleidt ondernemers en IE adviseurs wereldwijd, van start-up tot multinational. Zie ook www.vanwensenip.nl


Deel: ' Independent IP Consultancy een nieuw adviesconcept '
Lees ook