Ministerie van Economische Zaken België

Indexcijfers van de omzet en van de investeringen volgens de BTW aangiften November 1999

Omzet

In november 1999 bedroeg het indexcijfer van de omzet voor alle aangevers samen 201,3 punten, tegen 178,9 in november 1998. Dit impliceert een stijging met 12,5%. Gedurende de eerste elf maanden van 1999 lag het peil van de omzet van alle aangevers 4,0% hoger dan in dezelfde periode van 1998. De omzet van de niet-industriële bedrijven was in november 1999 15,5% hoger dan in november 1998. Indien men de berekening maakt voor de eerste elf maanden van 1999 t.o.v. dezelfde periode in 1998, dan stijgt de omzet met 6,4%. Voor de industriële bedrijven bedragen deze percentages respectievelijk +7,8% en +0,1%.

Gemiddelden van de laatste twaalf maanden van de indexcijfers van de omzet (basis 1985=100)
Procentuele wijziging van deze gemiddelden t.o.v. het gemiddelde van de daaraan voorafgaande twaalf maanden

Aangevers

1998/11

1998/12

1999/01

1999/02

1999/03

1999/04

1999/05

1999/06

1999/07

1998/08

1999/09

1999/10

1999/11

Alle aangevers

183,2
182,9

182,5

182,1

182,9

183,2

182,7

183,4

183,4

184,8

186,3

187,7

189,5


+5,9%

+4,5%


+3,7%


+2,8%


+2,2%


+2,0%


+1,1%


+0,9%


+0,5%


+1,1%


+1,8%


+2,7%


+3,4%

Niet-industriële bedrijven

205,4
205,6

205,5

205,5

206,8

207,6

207,3

208,7

209,1

210,6

213,0

215,0

217,6


+6,5%

+5,4%


+4,8%


+4,1%


+3,6%


+3,5%


+2,6%


+2,8%


+2,4%


+3,0%


+4,0%


+5,1%


+5,9%

Nijverheid

155,8
155,0

154,2

153,3

153,6

153,2

152,6

152,3

151,9

153,2

153,6

154,1

155,1


+4,8%

+3,1%


+2,1%


+0,9%


+0,1%


-0,4%


-1,2%


-2,0%


-2,4%


-1,9%


-1,6%


- 1,0%


-0,4%

De bovenstaande tabel bevat de gemiddelden van de laatste twaalf maanden van de indexcijfers van de omzet en de procentuele wijziging van deze gemiddelden t.o.v. het gemiddelde van de daaraan voorafgaande twaalf maanden. De omzet van alle aangevers samen is gedurende de laatste twaalf maanden t.o.v. de daaraan voorafgaande twaalf maanden met 3,4% toegenomen. Voor de niet-industriële bedrijven wordt een stijging met 5,9% genoteerd, en voor het geheel van de industrie constateert men een afname met 0,4%. Een jaar geleden noteerde men
+5,9%, +6,5% en +4,8% in dezelfde volgorde.

Investeringen

In november 1999 bedroeg het indexcijfer van de investeringen voor alle aangevers samen 231,8 punten, tegen 216,2 in november 1998. Dit betekent een stijging van 7,2%. Het peil van de investeringen van alle aangevers lag gedurende de eerste elf maanden van 1999 9,3% hoger dan in dezelfde periode van 1998. De investeringen van de niet-industriële bedrijven steegden in november 1999 t.o.v. november 1998 met 7,9%, terwijl die van de industriële bedrijven zijn met 5,8% vermeerderd. Gedurende de eerste elf maanden van 1999 namen de investeringen van de niet-industriële bedrijven t.o.v. dezelfde periode in 1998 met 12,6% toe, terwijl deze van de industriële bedrijven met 4,0% vermeerderden.

Gemiddelden van de laatste twaalf maanden van de indexcijfers van de investeringen (basis 1985 = 100)
Procentuele wijziging van deze gemiddelden t.o.v. het gemiddelde van de daaraan voorafgaande twaalf maanden

Aangevers

1998/11

1998/12

1999/01

1999/02

1999/03

1999/04

1999/05

1999/06

1999/07

1998/08

1999/09

1999/10

1999/11

Alle aangevers

221,4

223,6

224,0

225,8

228,5

230,1

230,9

233,8

235,8

239,6

237,7

239,9

241,2


+5,6%


+5,0%


+4,6%


+4,6%


+5,6%


+5,6%


+7,5%


+8,8%


+9,6%


+11,0%


+7,6%


+8,7%


+8,9%

Niet-industriële bedrijven

260,9

265,4

261,1

267,7

271,0

273,4

275,9

281,8

285,8

290,9

288,1

291,7

293,4


+6,1%


+6,2%


+5,4%


+5,0%


+6,4%


+6,3%


+10,7%


+12,5%


+13,6%


+15,6%


+11,3%


+13,0%


+12,5%

Nijverheid

177,0

176,6

176,8

178,6

180,7

181,4

180,2

179,8

179,9

182,2

181,1

181,7

182,6


+5,0%


+3,0%


+3,4%


+3,9%


+4,3%


+4,5%


+2,6%


+2,9%


+3,2%


+3,8%


+1,5%


+1,7%


+3,2%

De bovenstaande tabel bevat de gemiddelden van de laatste twaalf maanden van de indexcijfers van de investeringen en de procentuele wijziging van deze gemiddelden t.o.v. het gemiddelde van de daaraan voorafgaande twaalf maanden. De investeringen van alle aangevers samen zijn gedurende de laatste twaalf maanden t.o.v. de daaraan voorafgaande twaalf maanden met 8,9% toegenomen. Voor de niet-industriële bedrijven constateert men een stijging met 12,5% en voor het geheel van de industrie een toename met 3,2% wordt genoteerd. Een jaar geleden noteerde men respectievelijk +5,6%, +6,1% en +5,0%.

Technische fiche

Er dient aangestipt dat de vermelde indexcijfer berekend worden op basis van de bedragen aangegeven bij de Administratie van de BTW. Het gaat om waardecijfers uitgedrukt in werkelijke prijzen. De indexcijfers worden dus beïnvloed door de prijsontwikkeling en de wijzigingen van de hoeveelheden die tussen 1985 en de beschouwde periode zijn opgetreden. Vanaf 1 januari 1993 is de BTW wetgeving gewijzigd. Om de continuïteit van de reeksen zoveel mogelijk te behouden, werden de verkopen onderworpen aan het nultarief (tabaksfabrikaten, dagbladen, periodieke publicaties, recuperatieproducten) niet in aanmerking genomen.

Indexcijfers van de consumptieprijzen Actueel Productie-indexen

Laatst gewijzigd op: 16/02/2000 © 1998/2000 NIS, Ministerie van Economische Zaken

Deel: ' Indexcijfers omzet en investeringen volgens de BTW aangiften '
Lees ook