Het Nederlandse Rode Kruis


1 Augustus 2001


India: hulp van het Rode Kruis in Gujarat en Orissa

Gujarat werd een half jaar geleden getroffen door een aardbeving. In Orissa zijn op dit moment overstromingen. In beide gebieden is het Rode Kruis aanwezig om hulp te verlenen.

Gujarat: wederopbouw een half jaar na de aardbeving

Donderdag 26 juli was het een half jaar geleden dat de Indiase deelstaat Gujarat werd getroffen door een aardbeving, die 20.000 mensen het leven kostte en honderdduizenden dakloos maakte. Het Rode Kruis verleende sinds de aardbeving op 26 januari noodhulp aan 300.000 mensen, zoals medische hulp en onderdak.

Inmiddels is het Rode Kruis gestart met een omvangrijk wederopbouw-programma waarmee 500.000 getroffenen geholpen worden. Zo zorgt het Rode Kruis de komende drie jaar voor de bouw van meer dan 600 basisgezondheidsposten en honderden huizen. Sinds eind maart richt het Rode Kruis zich op het herstel en de verbetering van drinkwatervoorzieningen en sanitaire installaties in Bhuj, Bhachau, en dorpen rond deze steden. Verder wordt een project ontwikkeld voor mensen die als gevolg van de ramp psychosociale steun nodig hebben. Ook is er een project in ontwikkeling om mensen van wie ledematen geamputeerd moesten worden te voorzien van een prothese.

Het Nederlandse Rode Kruis nam deel aan de inzamelingsactie van de Samenwerkende Hulporganisaties voor Gujarat. Het stuurde onmiddellijk na de ramp tenten, medische goederen en cholerakits voor de hulpverlening van het Rode Kruis in India. Het Nederlandse Rode Kruis steunt het wederopbouw programma van het Internationale Rode Kruis met meer dan drie miljoen gulden.

Orissa: noodhulp bij overstromingen

Overlevenden van de orkaan die Orissa in 1999 trof, hebben nu te lijden onder de hevigste overstromingen sinds 1982. Het overstromen van de rivieren heeft circa vijf miljoen mensen getroffen. Orissa is een van armste deelstaten in India; meer dan 47 procent van de bevolking verdient minder dan een dollar per dag. Door het onder water lopen van bijna 356.000 hectare rijstvelden is de voedselsituatie nijpend.

Het Rode Kruis heeft in de districten Puri en Kalahandi al tienduizenden mensen noodhulp verleend in de vorm van onder andere zeil, kleding, waterzuiveringstabletten, kaarsen en lucifers. De 25 orkaanbestendige schuilplaatsen die het Rode Kruis bouwde na de orkaan van 1999, bieden onderdak aan de slachtoffers van de overstromingen en dienen als distributiepunt voor hulpgoederen. Het Rode Kruis zal de komende drie maanden meer dan 155.000 mensen hulp bieden, waaronder het verstrekken van voedsel, waterzuiveringstabletten, onderdak en medische hulp.

Deel: ' India hulp van het Rode Kruis in Gujarat en Orissa '
Lees ook