Rabobank Nederland


29 januari 1999 Laatste wijziging om 11:50

India wil grootste voedselproducent ter wereld wordenRabobank Nederland, 28/1/1999

'De Rabobank zal zich inzetten om de Indiase regering te helpen bij haar streven het land tot de grootste voedselproducent ter wereld te maken.' Dat zei ir. drs. Hans Smits, plaatsvervangend voorzitter van Rabobank Nederland, vandaag in Mumbai. Hij deed zijn uitspraak bij gelegenheid van de officiële opening van Rabo India Finance, de Indiase dochter van Rabobank International.
Rabo India Finance heeft kantoren in Mumbai en New Delhi en richt zich, in lijn met de internationale strategie van Rabobank International, primair op bedrijven en instellingen in de food & agribusiness en de gezondheidssector (inclusief farmaceutische industrie). Om haar klanten in deze sectoren wereldwijd van dienst te kunnen zijn beschikt Rabobank International naast de nieuwe vestigingen in India over een internationaal vestigingennet van 116 kantoren in 34 landen. 'India biedt Rabobank International geweldige mogelijkheden en uitdagingen', aldus Smits. Hij wees daarbij op het beleid van de Indiase regering dat gericht is op een efficiëntere, meer betrouwbare en hoogwaardige voedselvoorziening van de Indiase bevolking. Om dat te bereiken heeft de regering van het land een speciale taakgroep opgericht om India in de komende 5 jaar te transformeren in de grootste voedselproducent van de wereld. Daarbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: opvoering van de voedselproductie, minder verspilling, meer productie met een hogere toegevoegde waarde, toename van de exporten en het creëren van de bijbehorende omgeving om dit alles mogelijk te maken.

'Om deze doelen te kunnen bereiken zijn enorme investeringen in de hele food- en agriketen nodig', aldus Smits. 'Rabo India Finance', zo zei hij, 'is bereid daar een rol in te spelen. De primaire focus zal daarbij liggen op de voedingsmiddelen- en voedselverwerkende industrie, het onderdeel van de keten dat de Indiase regering gestimuleerd wil zien.' Volgens hem zijn er mogelijkheden genoeg om op beide onderdelen de productie te verhogen. 'Voorwaarde is echter dat niet alleen daarin, maar ook in de distributie wordt geïnvesteerd. Investeringen in infrastructuur en logistiek zijn daarbij onontbeerlijk. De Rabobank zal zich er voor inzetten in dat verband met financiële oplossingen te komen.'

Rabo India Finance
Rabo India Finance is een zogeheten Non Banking Finance Company, hetgeen betekent dat het bedrijf alle bankactiviteiten kan verrichten, met uitzondering van geldmarkt- en valutatransacties. Rabobank International heeft 75% van de aandelen. De overige 25% worden gehouden door Indiase professionals. Rabo India Finance heeft een kwalitatief zeer hoogwaardig personeelsbestand van 40 mensen, dat voor het overgrote deel uit Indiërs bestaat. Het management wordt gevoerd door 3 Indiërs en 2 Nederlanders, die allen een zeer ruime internationale bankervaring hebben als algemeen directeur van buitenlandse banken in India en buitenlandse kantoren van Rabobank International.
Rabo India Finance levert haar klanten in de Indiase food & agribusiness en de gezondheissector (inclusief farmaceutische industrie) diensten en producten op het gebied van: strategisch advies, kredietverlening, leasing, fusie- en overnamebemiddeling, im- en exportfinanciering, voorraadfinanciering en het opzetten van joint-ventures.

Deel: ' India wil grootste voedselproducent ter wereld worden '
Lees ook